Jak informuje Krajowy Związek Pracodawców – Producentów Trzody Chlewnej, podczas majowej Sesji Generalnej Światowej Organizacji d.s. Zdrowia Zwierząt (OIE) przyjęto zmiany w Kodeksie Zdrowia Zwierząt Lądowych, odnoszące się do ogólnych warunków ustanawiania statusu ASF dla krajów stref lub kompartymentów. Zmiany te dopuszczają możliwość handlu wieprzowiną przez państwa na których występują przypadki ASF u dzików. Oczywiście możliwość ta obwarowana jest szczegółowymi wymaganiami weterynaryjnymi.

Jak czytamy w komentarzu związku, nie jest to koniec batalii o możliwość eksportu krajowej wieprzowiny na nowe rynki zbytu. Kolejnym etapem będzie wdrożenie zmian do przepisów Unii Europejskiej, a następnie do prawa krajowego.

Jednocześnie, zdaniem przedstawicieli związku, nowe przepisy będą skuteczne jedynie wtedy, gdy nie pojawią się nowe ogniska ASF w stadach świń. W tym celu z produkcji należy wyeliminować podmioty niespełniające standardów bioasekuracji. To one są bowiem największym zagrożeniem w szerzeniu się ASF w populacji świń.

Podobał się artykuł? Podziel się!