Ostatnie spadki cen świń rzeźnych budzą coraz większy niepokój wśród producentów żywca wieprzowego. Do sprawy odniósł się także Krajowy Związek Pracodawców - Producentów Trzody Chlewnej. Jak czytamy w komentarzu związku, spadek cen jaki obserwujemy obecnie w naszym kraju, jak i innych państwach UE, w dużej mierze wynika z czynników sezonowych. Niemniej jednak na pogorszenie opłacalności produkcji żywca wieprzowego duży wpływ wywiera także odbudowa pogłowia świń w krajach wspólnoty. Dobra koniunktura utrzymująca się od połowy zeszłego roku zachęciła wielu producentów świń do zwiększania skali produkcji. Według danych Eurostatu, pogłowie macior w krajach UE zwiększyło się w ostatnim czasie po ponad 1 proc. co przełoży się na wyższą liczbę ubojów w przyszłym roku.

Sytuację producentów może dodatkowo pogorszyć sytuacja na rynkach światowych. W przeliczeniu na europejską walutę, ceny tuczników w USA wynoszą obecnie 1,13 euro za kilogram. Dla porównania w krajach UE świnie kosztują obecnie średnio 1,50 euro/kg. Niska konkurencyjność europejskiej wieprzowy sprawia zatem, że jest ona coraz częściej wypierana z rynków światowych. Sytuację dodatkowo pogarsza stopniowo odbudowująca się produkcja świń w Chinach. Jak stwierdzają przedstawiciele KZP-PTCh, przy tak niekorzystnym układzie czynników ekonomicznych, 2018 rok może być dla producentów trzody chlewnej bardzo trudny.

Podobał się artykuł? Podziel się!