Nowe normy dokładnie określają zapotrzebowanie na aminokwasy trawione do końca jelita cienkiego w układzie pokarmowym świni. Okazuje się, że jest to element, który może nam pomóc poprawić efektywność produkcji stada. Prof. Jacek Skomiał z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt PAN w Jabłonnie tłumaczy, że jest to element, który w niektórych sytuacjach pomoże nam dokładniej zbilansować paszę, tak aby była lepiej wykorzystywana przez zwierzęta na kg przyrostu. W rzeczywistości zawsze daje nam to wymierną korzyść ekonomiczną.

- Jest to szczególnie ważne dla rolników, którzy częściowo lub w całości produkują pasze we własnym zakresie. Wartość pokarmową możemy szybko określić dzięki badaniu metodą NIRS, jednak określenie zapotrzebowania na aminokwasy strawne do końca jelita nie jest już takie proste i szybkie. Porównując później wartość pokarmową naszej paszy i potrzeby zwierząt pod kątem zapotrzebowania na aminokwasy strawne możemy lepiej zbilansować paszę, poprzez dodatek aminokwasów syntetycznych - wyjaśnia profesor.

W nowych normach znajduje się również lepsze określenie zapotrzebowania pokarmowego pod względem potencjału wzrostowego. Duży nacisk położono również na żywienie loch. Uwzględniono potrzeby pokarmowe loch nie tylko pod kątem stanu fizjologicznego w jakim się znajduje dana locha ale także jej potrzeby pokarmowe ze względu na kolejne mioty.

Nowe wydanie poradnika żywienia świń to opracowanie, które idzie z duchem czasu. Według prof. Jacka Skomiała opracowanie jest szczegółowe i dokładne. - Teraz posiadamy normy, które przybliżają nas do rzeczywistej sytuacji. Oczywiście zmiany i aktualizacja z upływem czasu będą potrzebne, ale to nie będą już tak obszerne opracowania, jak konieczne były teraz. Myślę, że aby normy zachowały swoją nowoczesność, powinny być uaktualniane co około 5 lat - dodaje prof. Jacek Skomiał.

W przyszłości być może zostaną przyjęte standardy żywienia dla energii netto, a nie tak jak jest teraz, czyli energii metabolicznej.

- Prawdopodobnie skupimy się też na określeniu zapotrzebowania na poziom fosforu strawnego do końca jelita cienkiego, tak jak to już robią Amerykanie. Miałoby to znaczenie nie tylko lepszego bilansowania paszy ale i ograniczenia wydalania fosforu przez zwierzęta - dodaje profesor.

Nowe normy żywienia świń, czyli „Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz" zostały zaprezentowane na początku czerwca 2014 r. podczas XLIII Sesji Naukowej Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN. Nowe zalecenia powstały pod redakcją prof. Eugeniusza Greli z Instytutu Żywienia Zwierząt i Bromatologii UP w Lublinie oraz prof. Jacka Skomiała z Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN w Jabłonnie.

Podobał się artykuł? Podziel się!