Jednym z największych problemów, z jakim zmaga się każdy hodowca świń, są nadmierne wahania masy ciała loch w poszczególnych fazach cyklu reprodukcyjnego. Jest to zjawisko naturalne, ściśle związane z procesami fizjologicznymi pzrebiegającymi w organizmie samicy. Stałe popełnianie błędów w zakresie żywienia loch może jednak spowodować u nich nadmierne przybieranie na wadze lub utratę masy. Zaburzenie naturalnych zmian w wielkości masy ciała macior wpływa zarówno na organizację chowu, jak i też na pogorszenie się wskaźników użytkowości rozpłodowej danej lochy.

Masa ciała loszek

Możliwości przyrostu masy mięśni i tłuszczu zależą od kilku czynników, a jako najważniejszy wymienia się potencjał genetyczny. Obecnie zdecydowana większość ras świń i ich mieszańców ma bardzo wysoki potencjał wzrostu, który związany jest przede wszystkim z odkładaniem tkanki mięśniowej. Nie idzie on w parze z użytkowością rozpłodową.

Pierwszą zatem rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest system odchowu loszek remontowych. Jego cel to zapewnienie ich prawidłowego rozwoju, przy jednoczesnym zahamowaniu potencjału wzrostu i zmianie tkankowego składu przyrostu. Najpowszechniejszym błędem popełnianym przez wielu hodowców jest wybieranie loszek remontowych z tuczu. I nie chodzi tu tylko o niepewne pochodzenie i tym samym wątpliwy genotyp zwierząt, ale przede wszystkim o nieodpowiedni system utrzymania i żywienia.

Loszki różnią się od tuczników głównie wymaganiami pokarmowymi, termicznymi i socjalnymi, a także zapotrzebowaniem na światło i powierzchnię bytową. Na potencjał wzrostu i skład tkankowy przyrostu najbardziej oddziałuje oczywiście sposób żywienia.
System utrzymania i żywienia tuczników nastawiony jest na maksymalne wykorzystanie potencjału do przyrostów. Próba odchowu loszek z wykorzystaniem takich samych zasad musi spowodować, że ich pokrój, wzrost i rozwój podporządkowany zostanie cechom użytkowości tucznej i rzeźnej. Przecież nie taki jest cel odchowu loszek remontowych. Pomimo że geny „pchają” zwierzę właśnie w kierunku przyrostów, można uzyskać znaczne ograniczenie tempa wzrostu i modyfikację przyrostu masy mięśniowej i tłuszczu, stosując odpowiedni system żywienia, dobrany do wieku loszek i ich statusu fizjologicznego.