Wprowadzenie wybranych loszek do stada podstawowego muszą poprzedzać konkretne działania, które podejmuje się już od momentu urodzenia loszek. W trakcie ich odchowu zwraca się szczególną uwagę na warunki utrzymania oraz program żywienia.

Właściwa kondycja

Od kilku już lat zwraca się bowiem uwagę na krycie loszek zbyt młodych i zbyt lekkich, co powoduje nadmierne brakowanie młodych loch ze stada, które staje się tym samym nieopłacalne. Eliminowanie młodych loszek pierwiastek jest często konsekwencją problemów okołoporodowych, przedłużającego się okresu jałowienia loch i słabej skuteczności krycia.

Kondycja loszek jest uzależniona od ich stanu fizjologicznego, a jednym z mierników kondycji jest pomiar grubości słoniny, najczęściej wykonywany na grzbiecie. Obok odpowiedniej masy ciała i wieku loszka przed pierwszym pokryciem powinna charakteryzować się również prawidłową grubością słoniny.

Ustalony na tej podstawie właściwy termin pierwszego krycia będzie gwarantował uzyskanie od takiej loszki zadowalającej liczby wyrównanych pod względem masy ciała prosiąt i to już od pierwszego miotu. Krótszy będzie też okres „dni nieprodukcyjnych”, kiedy locha ma czas na regenerację. Wieloletnie użytkowanie takiej lochy zagwarantuje zwrot poniesionych nakładów z okresu odchowu.

Pierwsze krycie

Pokrywanie loszki po raz pierwszy w wieku 230–250 dni, przy masie ciała 120–140 kg i grubości słoniny na grzbiecie wynoszącej 18–20 mm, będącej w drugiej bądź w trzeciej kolejnej rui, daje gwarancję, że wewnętrzne narządy rodne loszki będą gotowe do pełnienia swoich funkcji fizjologicznych. Nadal dąży się bowiem do tego, aby loszka urodziła pierwszy miot w pierwszym roku swojego życia. Trzeba jednak zwrócić uwagę, że wiek loszki w dniu pierwszego krycia nie jest najważniejszym parametrem w określaniu jej dojrzałości rozpłodowej. W momencie pierwszego krycia powinno się mieć na uwadze, że loszka nadal rośnie oraz to, że nie tylko sama ciąża, ale i okres laktacji może nadmiernie wyeksploatować organizm samicy po odchowaniu miotu.

Zmianom ulega również grubość słoniny. Tkanka ta nie pozostaje obojętna na zmiany stanu fizjologicznego loch i podlega ciągłym zmianom w okresie rozrodu. Obserwuje się bowiem wzrost otłuszczenia loszek zarówno w okresie pierwszej, jak i drugiej ciąży oraz ubytki tkanki tłuszczowej w trakcie trwania laktacji.