Najniższe ceny, już tradycyjnie są w Danii. Tam 100 kg półtusz wieprzowych kosztuje 147 euro. Najdroższe mięso jest w Grecji. W Polsce ceny są powyżej średniej.  I trudno się dziwić, bo tak mało świń jak obecnie nie mieliśmy od wielu lat. Na koniec lipca wg GUS pogłowie trzody chlewnej wynosiło zaledwie 15 milionów 425 tys. sztuk. To blisko o 15 proc. mniejsze niż przed rokiem. Zmniejszyła się liczebność wszystkich grup wagowo-użytkowych w stadzie świń, przy czym najgłębiej spadło pogłowie stada podstawowego macior warunkującego odbudowę pogłowia trzody chlewnej. Liczba loch na chów spadła o 22,7 proc., w tym loch prośnych - o 23,7 proc. W stosunku do lipca roku ubiegłego w strukturze pogłowia trzody chlewnej ogółem:

- zmalał  udział prosiąt o wadze do 20 kg  i trzody chlewnej na chów o wadze 50 kg i więcej, w tym macior,

- wzrósł  udział warchlaków o wadze od 20 do 50 kg i  trzody chlewnej na ubój o wadze 50 kg i więcej (tuczników).

Znacznych podwyżek cen skupu żywca hodowcy nie powinni się spodziewać. Marsz cen w górę skutecznie powstrzyma import, polskie zakłady w surowiec zaopatrują się nie tylko na krajowym podwórku, ale jeśli tu ceny rosną, sprowadzają go z Danii, Włoch czy Niemiec. Otrzymując bardzo dobra jakość za porównywalną cenę.

Ceny półtusz wieprzowych w klasie E w Unii Europejskiej w Euro/100 kg

Belgia

166,00

Bułgaria

176,79

Czechy

181,03

Dania

147,29

Niemcy

186,34

Estonia

168,01

Grecja

212,18

Hiszpania

172,33

Francja

161,00