Monitoring wyników rozrodu prowadzony w różnych rejonach Europy, a także w krajowych stadach hodowlanych, jak też doraźna kontrola wskaźników w stadach produkcyjnych, wskazują na poprawę płodności loch. Wzrost liczby prosiąt urodzonych żywo w miocie osiągnięto poprzez:

  • selekcję w kierunku plenności,
  • wytworzenie linii o bardzo dobrych cechach rozrodczych,
  • powszechne wykorzystanie heterozji matecznej.

Efektem poprawy płodności loch jest obniżenie średniej masy ciała prosiąt przy urodzeniu. Im masa ciała noworodków jest mniejsza, tym większe są straty i słabsze tempo wzrostu w czasie odchowu przy matkach. To niekorzystne zjawisko utrzymuje się też w okresie odchowu prosiąt starszych i w fazie tuczu.

Poprawa liczebności miotu poprzez selekcję jest umiarkowana. Istnieją realne możliwości zwiększenia liczby ciałek żółtych u loch o 5-6, a nawet nieco więcej sztuk, ale w czasie ciąży liczba zarodków, a następnie płodów znacząco maleje. W efekcie końcowym udaje się uzyskać tylko 0,5-0,8 prosięcia w miocie więcej, co oznacza, że oczekiwana, a następnie zrealizowana poprawa wskaźnika płodności waha się od 8 do 10 proc. Taki poziom zmian jest też możliwy do osiągnięcia poprzez optymalizację żywienia loch po pokryciu i w okresie niskiej ciąży. Skąpe żywienie w tej fazie prośności zmniejsza wskaźnik zamierania zarodków, a to oznacza lepszą płodność samic. Wykorzystanie heterozji matecznej poprzez użytkowania w stadach loch mieszańców F1 ras matecznych poprawia płodność o 8-15 proc. Wykorzystanie przez firmy komercyjne wysoko płodnych ras azjatyckich do tworzenia linii matecznych świń zwiększyło płodność średnio o 1 prosię w miocie. Naturalną konsekwencją zwiększenia liczby prosiąt urodzonych w miocie jest większa mleczność loch. Dodatkowo udaje się uzyskać poprawę niemierzalnej cechy, jaką jest troskliwość macierzyńska loch.

Poprawę płodności loch w stadzie można uzyskać również poprzez:

  • optymalizację wieku i masy loszek przy kryciu/inseminacji,
  • krycie/inseminację w 3 rui,
  • właściwy termin i krotność krycia/inseminacji w rui,
  • utrzymanie dobrego zdrowia loszek i loch,
  • optymalne żywienie loch i utrzymanie ich w dobrej kondycji,
  • stosowanie flushingu u młodych samic,
  • ograniczenie stresu.

Każdy z wymienionych i powszechnie znanych czynników wpływa na poziom płodności rzeczywistej, czyli faktyczną liczbę urodzonych prosiąt.

NISKA MASA , DUŻA ZMIENNOŚĆ