Ostatnie dziesięciolecia przyniosły dużą zmianę preferencji konsumentów mięsa wieprzowego. Po trudnych latach II wojny światowej wielu ludzi stosowało się do zasady "dobre mięso to tłuste mięso". Wraz z upływem kolejnych dekad stopniowo rosła jednak świadomość społeczeństwa na temat negatywnego wpływu, jaki tłuszcz zwierzęcy może wywierać na ludzkie zdrowie. Zmiana trendów żywieniowych wymusiła zatem wzmożone prace hodowlane, które miały na celu zwiększenie udziału mięsa i ograniczenie ilości tkanki tłuszczowej w tuszy świń. Dziś za optymalną uważa się mięsność na poziomie 56-58 proc. Wyższa mięsność nie jest wbrew pozorom zjawiskiem pozytywnym: zbyt niska zawartość tłuszczu śródmięśniowego pogarsza walory kulinarne mięsa, jak i jego wartość technologiczną.

Z punku widzenia producentów trzody wysoka mięsność wpływa jednak przede wszystkim na ostateczny wynik finansowy produkcji. Wielu rolników sprzedaje wszak tuczniki w wadze bitej ciepłej, zatem cena, jaką uzyskają za sprzedane zwierzęta, w bezpośredni sposób wynika właśnie z mięsności zwierząt.

Sama mięsność zależy od wielu czynników. Jednym z najważniejszych są naturalnie parametry genetyczne. Ważna jest również kondycja stada, jak i warunki, w jakich przebywają zwierzęta. Bardzo ważnym czynnikiem, mogącym decydować o mięsności wyprodukowanych przez nas tuczników, są jednak czynniki żywieniowe. Najważniejsze z nich scharakteryzujemy p oniżej.

SYSTEM TUCZU

Ważnym czynnikiem, który wpływa na mięsność wyprodukowanych tuczników, jest stosowany przez nas system tuczu. Skład paszy - stosunek białka do energii, bilans aminokwasów, zawartość poszczególnych składników mineralnych i witamin - powinien być możliwie jak najlepiej dopasowany do bieżących potrzeb pokarmowych zwierząt. Potrzeby te wynikają przede wszystkim z wieku zwierząt: u młodych tuczników następuje intensywny przyrost masy mięśniowej, który wymaga dostarczenia odpowiedniej ilości dobrze zbilansowanego białka, a także energii. Wraz z upływem czasu ograniczeniu ulega proces odkładania białka, przyrost masy jest wówczas efektem otłuszczania się zwierząt. Stąd też początkowy etap tuczu charakteryzuje się dużą intensywnością żywienia, która wraz z upływem czasu ulega ograniczeniu.