Mimo że dobowe zapotrzebowanie prosiąt na energię nie jest zbyt wysokie, pobierają one również niewielkie ilości paszy. Paradoksalnie sprawia to więc, że zwierzęta cechujące się relatywnie niskimi potrzebami energetycznymi, muszą być żywione mieszanką o wysokiej kaloryczności. Przyjmuje się, że koncentracja EM w mieszankach dla prosiąt powinna znajdować się na poziomie około 14 MJ. Komponenty stosowane w przygotowaniu pasz dla młodych zwierząt powinny więc cechować się wysoką wartością energetyczną, ale również muszą być wolne od związków antyżywieniowych, na które prosięta wykazują szczególnie wysoką wrażliwość. Oba te warunki spełnia ziarno kukurydzy.


Skład chemiczny ziarna kukurydzy różni się nieco od pozostałych zbóż: oprócz skrobi zawiera ono wyraźnie więcej tłuszczu. Mniej jest natomiast białka i włókna. Co ważne ziarno kukurydzy praktycznie nie zawiera groźniejszych związków antyżywieniowych. Dzięki temu kukurydza może być podstawowym składnikiem energetycznym mieszanek paszowych dla prosiąt. Obecne zalecenia żywieniowe dopuszczają 50 proc. udział kukurydzy w składzie pasz dla zwierząt młodych.


Niestety, oprócz wymienionych zalet, kukurydza (przynajmniej ta uprawiana w naszym kraju) wykazuje jedną znaczącą wadę: wysokie zagrożenie porażenia mikotoksynami. Późny termin zbioru i wysoka ilość opadów w okresie jesiennym, ale również błędy agrotechniczne (wadliwy płodozmian, brak ochrony fungicydowej) sprawiają, że już na polu może dojść do porażenia nasion grzybami pleśniowymi których produktem są mikotoksyny. Mogą się one rozwinąć również w wyniku niedostatecznego dosuszania ziarna. Toksyną najczęściej występującą w kukurydzy jest zearalenon. Związek ten szczególnie duże spustoszenie sieje w sektorze rozrodu, jednak groźny może być również dla młodych zwierząt. Żywienie prosiąt kukurydzą porażoną mikotoksynami grozi spadkiem przyrostów, obniżeniem żywotności i odporności zwierząt. Aby wyeliminować ryzyko wystąpienia zatruć pamiętać należy o starannym doborze i kontroli surowca stosowanego w produkcji mieszanki.

Podobał się artykuł? Podziel się!