Spotkanie było nie tylko okazją do przeanalizowania najbliższych działań ale także wymianą doświadczeń pomiędzy lekarzami, którzy brali udział przy zwalczaniu przypadków i ognisk ASF.

Podobne spotkanie miało miejsce przed rokiem, od tego czasu mamy już na krajowym koncie 3 ogniska u świń i 38 przypadków ASF wśród dzików. I jak powiedział w trakcie spotkania prof. Zygmunt Pejsak z PIWet-PIB w Puławach zebrane doświadczenia pozwoliły nam zmienić poglądy na temat szerzenia się choroby. Przed wstąpieniem wirusa na teren krajów UE, unijni eksperci twierdzili, że po tym jak zakażenia dotkną populacji dzików, wirus zabije 90 proc. populacji. Teraz wiemy, że tak się nie dzieje i możemy zweryfikować swoje działania.

Choroba szerzy się powoli nie tylko w populacji dzika ale i po wejściu do stada świń. Mimo sporego zagrożenia jakim jest afrykański świń, to krajowi eksperci jednogłośnie podkreślali, że sporym sukcesem weterynarii i organów współpracujących jest utrzymanie wirusa na niewielkim obszarze kraju jakim są 2 powiaty, w tym 4 gminy. Odległości występowania wirusa nie sięga dalej jak 20-30 km od granicy polsko-białoruskiej.
W ograniczaniu szerzenia się choroby ma pomóc wprowadzenie na obszarze z ograniczeniami programu bioasekuracji.

- Celem programu jest eliminacja gospodarstw niespełniających wymogów bioasekuracji, a przez to zabezpieczenie przed przeniesieniem wirusa do gospodarstw utrzymujących świnie. Właściciel gospodarstwa od momentu wejścia programu w życie, będzie miał 3 miesiące na poinformowanie IW o chęci zaprzestania produkcji świń. Po likwidacji stada, z pełnym odszkodowaniem, przez kolejne 3 lata będzie otrzymywał rekompensatę za zaprzestanie utrzymywania świń w tym okresie - tłumaczył Marek Pirsztuk, Główny Lekarz Weterynarii. Dostosowanie się gospodarstw nie będzie w żadnym stopniu dofinansowywane przez państwo, obowiązek dostosowania się do standardów bioasekuracji pozostaje wyłącznie w obowiązku właścicieli gospodarstw.

Program już przeszedł przez część drogi legislacyjnej i prawdopodobnie jeszcze w pierwszym kwartale br. wejdzie w życie na drodze rozporządzenia.

Oprócz programu bioasekuracji w najbliższych planach jest wprowadzenie kategoryzacji gospodarstw utrzymujących świnie nie tylko na terenach z ograniczeniami ale na terenie całego kraju. Dr Krzysztof Jażdżewski, Zastępca GLW podkreślił, że kategorie mają określać różne standardy bioasekuracji jakie panują w gospodarstwach, co ma przyczynić się do lepszego ich zabezpieczenia i identyfikacji na wypadek wystąpienia zagrożenia. - Prawdopodobnie w ciągu 5-6 lat uda nam się skategoryzować wszystkie gospodarstwa pod względem poziomu bioasekuracji - tłumaczył Jażdżewski.