Spotkanie poświęcone było działaniom dotyczącym łagodzenia skutków wykrycia 2 przypadków występowania wirusa ASF u dzików na terenie Polski. Minister Kalemba poinformował o zakończonej w piątek wizycie w Polsce ekspertów Wspólnotowego Weterynaryjnego Zespołu do Spraw Kryzysowych. Omówił także działania podjęte w celu pomocy hodowcom trzody chlewnej oraz przetwórcom w zakresie rekompensat za poniesione straty - informuje MRiRW.

- Producenci z powiatów objętych strefą buforową otrzymają w pierwszej kolejności dopłaty bezpośrednie, zostanie także, na wniosek producentów trzody, wystosowane pismo do banków w sprawie umożliwienia prolongaty w spłacie zaciągniętych kredytów z dopłatą ARiMR - zapewnił minister Kalemba.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwju Wsi wystapiło do komisarza UE Daciana Ciolosa o przyznanie dopłat do prywatnego przechowywania półtusz wieprzowych oraz funduszy rezerwowych na częściowe pokrycie strat dla producentów trzody chlewnej ze strefy buforowej. Minister Kalemba poinformował o udostępnieniu środków na rozpoczęcie zdejmowania nadwyżek trzody chlewnej. Podkreślił także konieczność współpracy z resortem środowiska w kwestii monitorowania populacji dzików, a także planowania odstrzałów i ukierunkowania polowań.

Minister poinformował również, że na posiedzeniu Rady Ministrów przedstawi stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie rozwiązań pozwalających na zdjęcie części nadwyżki wieprzowiny, która występuje w strefie buforowej - podaje MRiRW.

W spotkaniu uczestniczyli także: podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk, wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, główny lekarz weterynarii Janusz Związek, a także prezesi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Agencji Rezerw Materiałowych oraz przedstawiciele Ministerstwa Środowiska.

Podobał się artykuł? Podziel się!