Przyjmuje się, że niedostateczne pobranie siary i mleka, jest przyczyną połowy upadków prosiąt, przed odsadzeniem. Sprzyja również występowaniu zaburzeń przewodu pokarmowego, po odsadzeniu prosiąt. Wskazuje to, jak ważny jest prawidłowy przebieg i odpowiednia wysokość laktacji. Niestety, coraz większa intensyfikacja chowu świń, sprzyja występowaniu zaburzeń wydzielania mleka, z których największe znaczenie ma zespół MMA. Nazwa ta, bierze się od pierwszych liter trzech zaburzeń, wchodzących w skład jednostki chorobowej: mastitis (zapalenie wymienia), metritis (zapalenie macicy) oraz agalactica (bezmleczność). Stąd syndrom ten, nazywany jest niekiedy bezmlecznością poporodową, lub gorączką poporodową. Schorzenia składające się na zespół MMA mogą, lecz nie muszą występować jednocześnie. Jedyną zasadą, jest łączne występowanie zapalenia wymienia i bezmleczności.

Zespół MMA jest niestety zaburzeniem powszechnym, według szacunkowych danych, w niektórych stadach może dotykać nawet 70 proc. loch. MMA, pojawia się najczęściej w czasie 24-48 godzin po zakończeniu porodu, jednak zdarza się, że objawy pojawiają się jeszcze w czasie porodu, lub tuż po jego zakończeniu. Do typowych symptomów zespołu MMA, należy podwyższona temperatura ciała (>39,3ºC), apatia, brak apetytu, zaparcia, brak zainteresowania młodymi. Często lochy wykazują również niechęć do karmienia młodych, układając się na brzuchu, uniemożliwiają prosiętom ssanie. W wyniku wystąpienia stanu zapalnego, wymię, lub jego część, jest gorące i obrzmiałe. O wystąpieniu bezmleczności, świadczyć może zachowanie prosiąt. Głodne zwierzęta, są ruchliwe i zaniepokojone. Pokwikująć, próbują zmusić matkę, do karmienia. Po pewnym czasie, u prosiąt może pojawić się ospałość i biegunka, będące efektem niedożywienia.

Objawem świadczącym o wystąpieniu zapalenia macicy, jest ropny, żółto – zielony wyciek z pochwy.

Nasilenie objawów MMA, nie zawsze jest takie samo, wyróżnia się trzy postacie choroby: utajony, podostry i ostry. W przypadku przebiegu utajonego, lochy nie wykazują żadnych objawów chorobowych, możliwe jest jednak zmniejszenie laktacji, czego efektem może być szybkie różnicowanie masy prosiąt. Zwierzęta ssące z sutków objętych zapaleniem, pobierają, bowiem, niedostateczną ilość mleka. Podostra postać MMA, charakteryzuje się umiarkowanym nasileniem objawów. Towarzyszy jej zazwyczaj gorączka, nie przekraczająca 40ºC. Zapaleniem objęte są tylko niektóre sutki, locha nie wykazuje apatii, ani spadku apetytu, chętnie karmi również młode. Najgroźniejsza, zarówno dla lochy jak i prosiąt, jest postać ostra. Wysoka temperatura (nierzadko >41ºC) może stanowić zagrożenie dla życia lochy. Z kolei zahamowanie laktacji, stwarza niebezpieczeństwo upadków prosiąt, będące następstwem niedożywienia i braku odporności.