Wspólnym celem zarówno polskich, jak i zagranicznych programów hodowlanych, opracowanych nie tylko przez związki hodowców, lecz również przez firmy komercyjne o światowym zasięgu jest wysoka jakość wieprzowiny, uzyskiwana jak najmniejszym kosztem.

W związku z tym pojawia się następne zadanie – polscy hodowcy muszą sprostać konkurencji zagranicznych programów hodowlano-produkcyjnych, które już funkcjonują w Polsce, oraz tych, które w najbliższej przyszłości zamierzają wejść na nasz rynek. Jest to zadanie trudne. Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej zakłada jednak, że przy właściwej realizacji przyjętych założeń programowych i konsekwencji w działaniu uda się te cele zrealizować. Dla naszych hodowców ma to ogromne znaczenie, gdyż zapewni im dochody ze sprzedaży krajowego materiału hodowlanego.

Doskonalenie genetyczne świń zaczyna się na etapie hodowli, prowadzonej w stadach zarodowych, gdzie realizowany jest postęp genetyczny w zakresie cech ważnych gospodarczo. W chowie masowym, obejmującym produkcję materiału rzeźnego, wykorzystywane są efekty uzyskanego postępu hodowlanego. Przemysł przetwórczy, odbierający wyniki hodowli i produkcji trzody, dostarcza środki spożywcze i oddziałuje na kierunki pracy hodowlanej w stadach zarodowych. Każde z tych trzech ogniw ma więc wpływ na program hodowlany trzody chlewnej.

Praca w stadzie polega na wyborze najlepszych zwierząt i pozostawieniu ich do dalszej hodowli. Następnie najwartościowsze osobniki są kojarzone w celu otrzymania potomstwa. Jednak wybór właściwych zwierząt musi być poprzedzony oceną odzwierciedlającą ich rzeczywistą wartość. Reasumując, w prowadzeniu pracy hodowlanej posługujemy się następującymi metodami: oceną wartości użytkowej i hodowlanej, wyborem najlepszych osobników na rodziców następnego pokolenia – czyli selekcją oraz indywidualnym doborem do kojarzeń.

Te wszystkie etapy hodowli zostały ujęte w „Planie strategicznym” opracowanym przez POLSUS. Jego celem jest przygotowanie krajowej hodowli trzody chlewnej do działania w warunkach intensywnej konkurencji w Unii Europejskiej. Opracowano i wdrożono nowe kierunki selekcji dla poszczególnych ras.