Z informacji udzielonych przez biuro prasowe MRiRW wynika, że - obecnie w Komisji Europejskiej trwają prace nad projektem rozporządzenia zmieniającego Załącznik IV rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) ustanawiającego zasady zapobiegania, kontrolowania oraz zwalczania określonych przenośnych gąbczastych encefalopatii.

Projekt ten przewiduje dalsze złagodzenie zakazu paszowego w odniesieniu do żywienia świń przetworzonym białkiem zwierzęcym pochodzącym od drobiu przy zachowaniu metody krzyżowego skarmiania.

Dopuszczenie przetworzonego białka zwierzęcego w żywieniu świń warunkowane jest zatwierdzeniem metody oznaczania gatunkowości białek, która jest obecnie opracowywana przez właściwe dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego laboratorium referencyjne UE. Polska popiera ten kierunek zmian w rozporządzeniu 999/2001.

Jak już wcześniej informowaliśmy Główny Inspektorat Weterynarii zwraca uwagę, że nadal istnieje problem z wdrożeniem do praktyki testu odróżniającego białko drobiowe od wieprzowego - na poziomie jakościowym i ilościowym. Czytaj więcej: Kurczak zje świnię?

Podobał się artykuł? Podziel się!