Aktualna sytuacja epizootyczna dotycząca występowania ASF w kraju oraz działania podejmowane w celu zwalczania tej choroby były tematem piątkowego posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń. Spotkaniu przewodniczył minister Krzysztof Jurgiel.

W opinii ekspertów, nadal dużym problemem pozostaje szerzenie się wirusa wśród dzików. Dlatego ważne jest, zgodnie z rekomendacją Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zmniejszenie populacji dzików do końca listopada do poziomu 0,1 osobnika na km2 na terenie kraju na wschód od Wisły oraz maksymalnie wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. W pozostałej części kraju, ze szczególnym uwzględnieniem parków narodowych, do poziomu 0,5 osobnika na km2.

W opinii zespołu, redukcji populacji dzików należy dokonywać w sposób ciągły w ramach planowanej gospodarki łowieckiej, a tam, gdzie to konieczne, należy prowadzić odstrzały sanitarne.

Z badań wykonywanych przez Państwowy Instytut Weterynarii w Puławach wynika, że odnajdywane na terenie naszego kraju padłe dziki w znaczącym odsetku 50 - 65 proc. były chore na ASF.

Istotne znaczenie dla zwalczania ASF ma przestrzeganie unijnych przepisów dotyczących nie wwożenia do Unii produktów pochodzenia zwierzęcego. Prawdopodobnym źródłem zakażenia dzików wirusem ASF w Czechach było wwiezienie na teren tego kraju zakażonego mięsa.

Uczestniczący w posiedzeniu wiceminister Rafał Romanowski poinformował o ustaleniach konferencji, która odbyła się w tym tygodniu w Pradze z udziałem komisarza ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności Vytenisa Andriukaitisa. Jej uczestnicy - ministrowie rolnictwa z kilkunastu krajów UE - podkreślali potrzebę zaostrzenia walki z nielegalnym przewozem żywności.

W Polsce kontrolowane są bagaże i przesyłki z krajów pozaunijnych pod kątem produktów pochodzenia zwierzęcego. W wyniku tych działań w ciągu ostatnich 12 tygodni Krajowa Administracja Skarbowa zatrzymała i skonfiskowała ponad 53 tony produktów pochodzenia zwierzęcego.

Międzyresortowy Zespół do spraw łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków afrykańskiego pomoru świń powołany został zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z sierpnia ubiegłego roku. W skład zespołu wchodzą, sekretarze lub podsekretarze stanu, wyznaczeni przez ministrów: energii, finansów, infrastruktury i budownictwa, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji, spraw zagranicznych, środowiska oraz szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!