"O pomoc finansową w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce mogą ubiegać się producenci świń, którzy utrzymywali świnie zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich, w siedzibie stada, której nadano numer na podstawie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, położonej na obszarze znajdującym się na terytorium Polski wymienionym w przepisach prawa krajowego i unijnego, wskazanych w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/647 z dnia 5 kwietnia 2017 r., w dowolnym okresie między dniem 1 sierpnia 2016 r. a dniem 18 listopada 2016 r." - podał w komunikacie resort.

Ministerstwo wyjaśniło, że pomoc przyznawana będzie rolnikom w odniesieniu do loch i niektórych świń poddanych ubojowi w okresie 1 sierpnia - 30 listopada 2016 r.

Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń ubiegającego się o pomoc. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, zamieszczone jest na stronie ARR. 

Czytaj więcej: Jaka odpowiedź rządu na atak ASF?

Podobał się artykuł? Podziel się!