Jak już wcześniej informowaliśmy producenci świń domagają się odszkodowań dla wszystkich rolników, również tych, którym odmówiono rekompensaty ze względu na pewne uchybienia w kwestii bioasekuracji. Dlatego rolnicy z terenów ASF cały czas proponują aby tę kwotę uszczuplić, zamiast całkowicie odmawiać odszkodowania.

Przypomnijmy, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855 z późn. zm.) za świnie zabite lub poddane ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej albo za świnie padłe w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, w tym przypadku afrykańskiego pomoru świń, przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.

Jak poinformowało biuro prasowe MRiRW - obecnie trwa analiza możliwości zamian ww. ustawy w zakresie przyznawania odszkodowań za zabite lub ubite zwierzęta z nakazu Inspekcji Weterynaryjnej przy zwalczaniu choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania. Prace prowadzone w resorcie koncertują się na nowelizacji art. 49 ww. ustawy w kierunku możliwości odwołania się od decyzji powiatowego lekarza weterynarii o odmowie przyznania odszkodowania, bardziej elastycznego podejścia do wypłaty odszkodowań oraz zwiększenia zakresu przyznawania odszkodowań.

Ww. ustawa definiuje zwalczanie choroby zakaźnej zwierząt – jako zgłaszanie, zapobieganie dalszemu szerzeniu się, wykrywanie, kontrola i likwidowanie choroby zakaźnej zwierząt, czyszczenie i odkażanie oraz postępowanie przy ponownym umieszczaniu zwierząt w gospodarstwie.

Co do zasady, wysokość odszkodowania jest równa wartości rynkowej utraconego zwierzęcia (art. 49 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy). Jeżeli jednak z takiej świni zostało pozyskane mięso, które jest zdatne do spożycia, kwotę odszkodowania pomniejsza się o wartość tego mięsa i ubocznych produktów zwierzęcych pozyskanych od tego zwierzęcia.

Wysokość odszkodowania określana jest przez zespół, w skład którego wchodzi dwóch rzeczoznawców i powiatowy lekarz weterynarii. Szczegóły dotyczące rzeczoznawców oraz trybu i sposobu szacowania określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 lipca 2009 r. w sprawie rzeczoznawców wyznaczonych przez powiatowego lekarza weterynarii do przeprowadzenia szacowania (Dz. U. Nr. 142, poz. 1161).