Jeszcze kilkadziesiąt lat temu nikt szerzej nie mówił o konieczności dezynfekcji chlewni. Zabiegi sanityzacyjne ograniczały się co najwyżej do okresowego bielenia ścian przy pomocy wapna gaszonego. Niedostatki w poziomie higieny były jednak wówczas usprawiedliwione: rasy hodowane przed laty wykazywały znacznie wyższą odporność na patogeny niż obecnie wykorzystywane genotypy. Niestety, w dzisiejszych czasach staranna dezynfekcja chlewni jest nieodzowna. Materiał hodowlany wykorzystywany w nowoczesnej produkcji trzody charakteryzuje się wprawdzie znacznie szybszym tempem wzrostu i lepszym wykorzystaniem paszy niż miało to miejsce w przypadku tradycyjnych ras, jest jednak przy tym znacznie bardziej wrażliwy na różnego rodzaju patogeny. Stąd też konieczność zachowania wysokich standardów higienicznych na każdym etapie produkcji. Bardzo duże znaczenie ma higiena pojenia (patrz: artykuły w „Farmerze” 02/2016 i aktualnym wydaniu – str. …) oraz żywienia zwierząt. Jednak również higiena pomieszczeń jest niezbędna do uzyskania wysokiego statusu zdrowotnego stada. Stąd też dezynfekcja obiektów dla trzody jest w nowoczesnym chowie nieodzowna.

Jednak samo zastosowanie środków dezynfekujących to nie wszystko. Zanim rozpylimy we wnętrzu obiektu roztwór preparatu odkażającego, najpierw musimy je odpowiednio przygotować.

PODSTAWA HIGIENY W CHLEWNI

Dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich bezwzględnie powinna być przeprowadzona po dokładnym umyciu powierzchni obiektu. W przeciwnym razie zabieg sanityzacji nie ma najmniejszego sensu. Na powierzchni ścian, podłogi czy wygrodzeń znajdują się bowiem znaczne ilości odchodów czy pozostałości paszy, a całość pokryta jest biofilmem, czyli warstwą białkowo-tłuszczową. Wszystkie te miejsca zasiedlają niezliczone kolonie bakterii, wirusów, pierwotniaków czy grzybów. Celem mycia jest właśnie usunięcie widzialnych zanieczyszczeń, a przy okazji znacznych ilości drobnoustrojów. W zależności od temperatury i ciśnienia stosowanej w myciu wody oraz od obecności środków myjących zagęszczenie drobnoustrojów na mytej powierzchni może się znacząco zmniejszyć już po samym umyciu chlewni (tabela).