Drobnoustrój ten wywołuje mykoplazmowe zapalenie płuc (MPS) u świń. Jest on obecny wszędzie tam, gdzie prowadzi się intensywny chów trzody chlewnej, a MPS, mimo prowadzonych programów immuno- i chemioprofilaktyki, w dalszym ciągu nie przestaje być jednym z najtrudniejszych do opanowania problemów, szczególnie w chlewniach wielkotowarowych. Jest to najczęściej występująca choroba układu oddechowego świń.

Mycoplasma hyopneumoniae jest patogenem pierwotnym i bezwzględnym, to znaczy, że jest zdolna do samodzielnego wywoływania zakażeń u świń. Warto jednak zaznaczyć, że w wielu przypadkach jej chorobotwórczość polega na wikłaniu procesów chorobowych wywołanych pierwotnie przez inne drobnoustroje.

Występowanie

Tak jak wspomniano, MPS jest jedną z najbardziej rozpowszechnionych chorób świń na świecie. Z obserwacji prowadzonych w wielu krajach wynika, że u 30% – 80% ubijanych w rzeźniach świń stwierdza się w płucach zmiany typowe dla MPS.

Badania epizootyczne przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wykazały, że w 99% ferm zlokalizowanych na obszarze 13 rolniczych stanów USA odchowywane są tuczniki, które przechorowały MPS.

Analiza wyników badań poubojowych wykazała, że w rzeźniach znajdujących się na terenie Hiszpanii, USA, Brazylii, Kanady, Chile, Tajlandii i Filipin zmiany sekcyjne charakterystyczne dla MPS stwierdzano w płucach 38% - 100% ubijanych świń.

W krajach europejskich sytuacja epizootyczna, dotycząca częstotliwości zakażeń świń Mhp, wygląda podobnie, aczkolwiek odsetek występowania MPS w poszczególnych rejonach kontynentu jest bardzo zróżnicowany. Pierwszym krajem w Europie, który zwalczył MPS jest Norwegia. W krajach o wysokiej kulturze rolniczej notuje się niewielką częstotliwość zakażeń świń Mhp. Niski odsetek świń zakażonych Mhp występuje na terenie Szwecji - zmiany w płucach wykrywa się tam poubojowo zaledwie u 10-15% zwierząt. W Finlandii na MPS choruje jedynie 8-36% świń. W Holandii stopniowo dochodzi do spadku częstotliwości zachorowań na MPS. Z kolei odsetek stad serologicznie dodatnich dla Mhp w Belgii wynosi 98%, we Włoszech 91%, w Niemczech ponad 90%, w Hiszpanii - 82%. W Polsce mykoplazmy izolowano z około 61% zmienionych zapalnie płuc, a odsetek stad, w których wykrywano swoiste dla Mhp przeciwciała wynosi 95%.

Straty ekonomiczne