Wielu rolników jest zdeterminowanych walczyć o swoje prawa klienta, wskazując, że zamawiane prosięta nie spełniają norm jakościowych, co przekłada się w chowie np. na znaczący procent (nawet ok. 20 proc.) upadków, lub świnie nie mogą uzyskać przyrostów, dochodząc szybko tylko do pewnej wagi. Polscy rolnicy wysuwają zarzuty, że gospodarstwa w innych krajach unijnych, w których jest prowadzony rozród trzody chlewnej, sprzedają im wybrakowane sztuki. Zastanawiającym faktem są problemy z dokumentacją importowanych do Polski zwierząt. Wskutek zaistniałego stanu rzeczy rolnicy stawiają zarzuty odnośnie do pochodzenia towaru, uważając, że jest z niewiadomych źródeł, czyli zarówno świadectwa zdrowia zwierząt, dziennik podróży, jak i kolczyki nie są należytym potwierdzeniem jakości zdrowia prosiaków.

Współpraca gospodarcza rolników w Unii Europejskiej wymaga wiedzy branżowej i umiejętności stosowania przepisów prawnych obowiązujących w krajach członkowskich. Dla polskiego rolnictwa znaczący jest rynek wieprzowy, gdyż pod względem produkcji pozostaje on drugim po mlecznym rynkiem naszej towarowej produkcji rolnej.

Obecnie w Polsce, wskutek spadku pogłowia loch w poprzednich latach, jest więcej prosiąt przywożonych z innych krajów unijnych. W 2013 r. liczba świń wwożonych do Polski wzrosła aż o 40 proc. w stosunku do importu z poprzedniego roku. W 2014 r. nastąpił znaczący spadek liczby sprowadzanych prosiąt (11 proc.) w odniesieniu do poprzedniego. Są przywożone do tuczu głównie z Danii, Holandii i Niemiec. Zyski z chowu sprowadzanych prosiąt są miarą sukcesu rolników. Ważnymi czynnikami są ceny skupu żywca, koszty tuczu zwierząt i status zdrowotny sprowadzanych warchlaków. Jakość zdrowia sprowadzanych świń jest zależna od stanu zdrowia stada na fermie macior, który jest kontrolowany przy pomocy monitoringu zdrowotnego (wykonywane badania, badane choroby, grupy wiekowe zwierząt, osoby odpowiedzialne). Polscy hodowcy, jeśli się zwrócą do dostawcy, mogą otrzymać od lekarza odpowiedzialnego za stan zdrowia stada zaświadczenie z ostatnich badań monitoringowych.