W tym roku komisja przyznająca nagrody dla hodowców świń miała bardzo wiele pracy. Będący w jej składzie Alexander Liebscher z Austrii, Piotr Polok i Henryk Sala, obaj z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”, ocenili 53 knurki i 46 loszek, które pochodziły z 38 krajowych hodowli. Komisja sędziowska przyznała łącznie 10 czempionatów, 8 wiceczempionatów, 17 złotych i 64 srebrne medale.

Nie każda świnia nadaje się na wystawę
Zwierzęta zakwalifikowane na wystawę nie mogły być starsze niż urodzone pierwszego lutego br. (knurki) i 15. lutego br. (loszki). Musiały też zostać dobrze ocenione pod względem pokroju. Poza tym dla ras w.b.p., p.b.z. i ich mieszańców wymaga się prawidłowo wykształconych i symetrycznie ułożonych 14-stu sutków. Warunkiem zakwalifikowania danej sztuki do uczestnictwa w wystawie jest także spełnienie kryteriów, jakie stawiane są matce danego osobnika. Tego dotyczy ocena użytkowości rozpłodowej, która obejmuje średnią liczbę prosiąt ze wszystkich miotów: w pierwszym miocie – 9 prosiąt w wieku 21 dni dla ras: w.b.p. i p.b.z. i 7 – dla ras: duroc, hampshire, pietrain i linii 990; w drugim miocie i następnych – 10 prosiąt dla ras: w.b.p. i p.b.z. oraz 8 – dla ras: duroc, hampshire, pietrain i linii 990.
Pokazywane na wybiegu loszki musiały mieć indeks oceny przyżyciowej minimum 100 punktów, podobnie jak knurki linii 990 i ras duroc oraz hampshire. Dla knurków mieszańców, a także ras w.b.p. i p.b.z. indeks ten musiał wynieść min. 110 pkt., dla knurków pietrain – 115 pkt. Rasy w.b.p., p.b.z. i mieszańce nie mogły też posiadać genu wrażliwości na stres.

Nagrodzeni hodowcy
Największy sukces na XXII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu odniósł Mieczysław Gawełek z Zamościa w województwie wielkopolskim, którego knurek mieszaniec otrzymał tytuł czempiona danej kategorii oraz superczempiona wystawy. Ponadto zwierzęta tego hodowcy zwyciężyły w kategorii knukrów rasy w.b.p. i otrzymały tytuł wiceczempiona dla knurka mieszańcowego.
Wśród knurków ras p.b.z. i pietrain czempionaty trafiły do hodowli Henryka Lesińskiego z Mierzyna w woj. warmińsko-mazurskim. Inny knurek rasy p.b.z. tego hodowcy otrzymał dodatkowo złoty medal. W kategorii knurów rasy hampshire zaprezentował swoje zwierzęta tylko jeden hodowca, Marek Gręźlikowski z Dobrzejewic, woj. kujawsko-pomorskie. Jego knurkowi przyznano tytuł czempiona, złoty i srebrny medal. Najlepszego knurka rasy duroc wybrano z hodowli Pawła Błońskiego z miejscowości Zając, woj. mazowieckie, w kat. linii 990 – knurka z Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki  Pawłowice, gdzie także przyznano złoty i srebrny medal w tej samej kategorii.