Jak informuje lek. wet. Dagmara Polkowska z Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Białymstoku – w ramach prowadzonego Programu,  do 29 maja zgłosiło się 274 rolników. W ich gospodarstwach utrzymywanych jest 5825 świń. W tej grupie znajduje się też 439 świń, które są utrzymywane na terenach oznaczonych jako strefa zagrożenia. Na jej terenie obowiązują inne obostrzenia niż na dotychczas wyznaczonych terenach z ograniczeniami.

Na razie nie ma żadnego zakładu, który mógłby ubić zwierzęta ze strefy zagrożenia. Jednym z rozwiązań jest ubicie ich na użytek własny w gospodarstwach, w których się znajdują.

Należy podkreślić, że w obszarze zagrożenia, wg danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na dzień 31 marca 2015r. znajdowało się 317 stad, w których utrzymywanych było 2106 świń.

Zasady wdrażane na terenie gmin objętych obszarem zagrożenia, dotyczą w szczególności określonych ograniczeń dotyczących umieszczania świń i produktów spożywczych z nich uzyskanych na rynku.

Poniżej wymienione zostały najważniejsze z zasad obowiązujących w obszarze zagrożenia: 
- świnie mogą być wysyłane poza obszar zagrożenia tylko do uboju, 
a ich ubój może się odbyć wyłącznie w rzeźni zatwierdzonej do tego celu przez powiatowego lekarza weterynarii; 
- do uboju poza obszarem zagrożenia mogą być przeznaczone świnie, które przebywały w gospodarstwie, z którego są wysyłane, co najmniej 30 dni lub od urodzenia, 
- transport świń musi zostać zorganizowany w taki sposób, aby zwierzęta były transportowane bezpośrednio z gospodarstwa do miejsca uboju, trasą wyznaczoną i uzgodnioną z powiatowym lekarzem weterynarii, 
- ubój świń musi odbywać się w specjalnie wyznaczonym do tego celu dniu, 
- świeże mięso pozyskane ze świń z obszaru zagrożenia może być umieszczane wyłącznie na rynku krajowym, 
- odpady poubojowe muszą podlegać osobnej obróbce pod nadzorem urzędowego lekarza weterynarii, 
- Komisja Europejska musi zostać poinformowana o rzeźniach zatwierdzonych do uboju świń pochodzących z obszaru zagrożenia.

Program bioasekuracji jest realizowany w czterech powiatach województwa podlaskiego: w sejneńskim (w gminach Giby i Sejny z miastem Sejny), augustowskim (w gminach Lipsk i Płaska), białostockim (w gminach Czarna Białostocka, Gródek, Supraśl, Wasilków i Michałowo) oraz w sokólskim (w gminach Dąbrowa Białostocka, Janów, Krynki, Kuźnica, Nowy Dwór, Sidra, Sokółka i Szudziałowo).

W tym strefa zagrożenia dotyczy gmin: Krynki, Kuźnica, Sokółka i Szudziałowo w powiecie sokólskim oraz Gródek i Michałowo w powiecie białostockim.

Podobał się artykuł? Podziel się!