Spośród wszystkich grup produkcyjnych świń najtrudniejsze wydaje się racjonalne żywienie loch. W zależności od stanu fizjologicznego potrzeby pokarmowe zwierząt są różne: lochy karmiące wykazują wysokie potrzeby pokarmowe, wszak znaczna część pobranej paszy przeznaczona zostanie na produkcję mleka. Zupełnie inaczej jest w przypadku loch znajdujących się w fazie niskiej ciąży, tzn. od momentu pokrycia do 85.-90. dnia ciąży. W tym okresie potrzeby pokarmowe zwierząt są mocno ograniczone. Przy obecnie praktykowanym w zdecydowanej większości ferm odsadzaniu prosiąt w czwartym tygodniu ich życia lochy po zakończeniu laktacji znajdują się w dość dobrej kondycji. Jednocześnie przez pierwsze trzy miesiące ciąży przyrost masy płodów jest niewielki. Okres niskiej ciąży jest zatem czasem, w którym potrzeby pokarmowe zwierząt są mocno ograniczone. Jednocześnie przekarmianie loch w tym okresie niesie ze sobą szkodliwe konsekwencje. Wzrost otłuszczenia lochy powoduje pogorszenie jej kondycji i większe ryzyko przygniatania prosiąt tuż po porodzie. Głównym problemem jest jednak negatywny wpływ, jaki zatuczenie macior wywiera na apetyt lochy w okresie laktacji, a co za tym idzie - na jej wysokość. Lochy przekarmiane w okresie niskiej ciąży charakteryzują się zmniejszoną produkcją mleka, co zwiększać może odsetek upadków wśród prosiąt, pogarsza również ich kondycję zdrowotną. Jednocześnie zatuczenie loch w fazie niskiej ciąży może prowadzić do nadmiernego ubytku masy w czasie laktacji, czego efektem jest tzw. efekt jojo, czyli duże wahania masy ciała lochy w poszczególnych etapach cyklu produkcyjnego. Może on wpłynąć na znaczne skrócenie okresu u żytkowania macior.

JAK ŻYWIĆ LOCHY NISKOPROŚNE?

Okres niskiej ciąży jest czasem, w którym żywienie loch powinno być ściśle racjonowane. Dobrze karmione lochy po zakończeniu laktacji wciąż wykazują wysoką żerność, dlatego żywienie zwierząt w systemie "do woli"

szybko skończyłoby się nadmiernym przyrostem masy ciała zwierząt. Stąd też konieczność dozowania ograniczonej ilości paszy. Ograniczonej, ale jakiej? W dużej mierze zależy to od wieku lochy, a konkretnie od liczby przebytych laktacji. Normy Żywienia Świń (2014) podają, że lochy pierwiastki powinny dobowo pobierać do 2,7 kg mieszanki paszowej, lochy w drugiej i trzeciej laktacji - 2,9 kg paszy, a starsze zwierzęta do 3 kg paszy. W praktyce dawki te mogą być nieco wyższe, zwłaszcza w późniejszym etapie ciąży.