W tym roku komisja sędziowska oceny trzody chlewnej podczas 26. Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu w trakcie konkursu dokonała przeglądu 99 sztuk zarodowej trzody chlewnej. Z tej stawki wyłoniono 9 świń o najlepszym pokroju ciała i wynikach hodowlanych.

W skład komisji sędziowskiej, która oceniała zwierzęta, wchodzili prof. dr hab. Marian Różycki z Instytutu Zootechniki w Krakowie, Dariusz Kowalewski z Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Łowiczu oraz Ryszard Hołownia z Polskiego Związku Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej. W konkursie wzięło udział 50 knurów i 49 loszek, które były wystawiane przez w sumie 34 hodowców.

Czempiony wśród knurków:

knurek WBP 26414-0389/12 i mieszaniec 26464-0164/12 z hodowli Mieczysława Gawełka, knurek PBZ 06031-0677/12 z hodowli Mieczysława Gołasia, knurek Hampshire 06440-0185/12 z hodowli Marka Gręźlikowskiego, knurek Duroc 02497-0212/12 z hodowli Grzegorza Pruszkowskiego, knurek Pietrain 22752-0371/ 12 z hodowli Kazimierza Tokarskiego.

Czempiony wśród loszek:

loszka WBP 02473-0821/12 z hodowli Grzegorza Pruszkowskiego, loszka PBZ 18352-0516/12 z hodowli Karola Kropiwca, - loszka mieszańcowa 26115-0353/12 z hodowli Leszka Prałata.

Rekordowa hodowla

Wśród 34 hodowców, którzy wystawili swoje świnie do konkursu o tytuł czempiona i wiceczempiona podczas wystawy, aż trzy tytuły zdobyły zwierzęta z hodowli Grzegorza Puszkowskiego z Galomina w woj. mazowieckim.

Wśród nagrodzonych zwierząt były: knurek duroc 02497-0212/12 oraz loszka wbp 02473-0821/12, które zdobyły tytuł czempiona. Z kolei tytuł wiceczempiona został przyznany loszce pbz 02509-0328/12.

Grzegorz Pruszkowski wraz z żoną Teresą prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 44 ha użytków rolnych. Wiodącym kierunkiem gospodarstwa jest zarodowa hodowla trzody chlewnej ras wbp i duroc, a od niedawna również pbz.

Łączna liczba loch kształtuje się na poziomie 70 szt.

Wyniki oceny wartości użytkowej stada w 2012 r. przedstawiają się następująco: - rasa wbp: średnia liczba prosiąt żywo urodzonych 13,76, odchowanych do 21.

dnia 11,75; użytkowość tuczna i rzeźna knurki 806/60,9/135, loszki 754/60,5/137, - rasa pbz: średnia liczba prosiąt żywo urodzonych 12,94, odchowanych do 21.

dnia 11,68; użytkowość tuczna i rzeźna knurki 743/59,6/121, loszki 725/60,2/132, - rasa duroc: średnia liczba prosiąt żywo urodzonych 11,95, odchowanych do 21. dnia 10,51; użytkowość tuczna i rzeźna knurki 785/61,7/127, loszki 720/58,6/110.

Podobał się artykuł? Podziel się!