Niestety ale w sekcji rozrodu każdy nieprodukcyjny - jałowy dzień lochy generuje koszty. Jeżeli takich loch w stadzie mamy więcej, to w ciągu roku może uzbierać się spora suma.

A wystarczy tylko założyć, że jedna inseminacja nie będzie skuteczna i locha powtórzy ruję po następnych 21 dniach. Wówczas koszt wyżywienia lochy przy założeniu, że cena mieszanki pełnoporcjowej locha prośna kosztuje ok. 1000 zł/t, ilość pobranej dziennie paszy to ok. 2,5 kg, a ilość dni jałowych to ok. 21 okazuje się, że w tym czasie koszt samej paszy wyniesie nas 52,5 zł. (ok. 21 dni jałowych lochy x 2,5 kg x 1,0 zł/kg = 52,5 zł)

Zdarza się, że lochy, u których regularnie przedłuża się okres jałowienia są przetrzymywane jeszcze dłużej. Poza tym, trzeba pamiętać, że dodatkowo dochodzi do tego opóźnienie przychodów, z powodu przesunięcia w czasie kolejnego oproszenia. Daje nam to: średnio 11 prosiąt odsadzonych x 160 zł (średnia krajowa cena targowiskowa, ok. 20 kg prosięcia w listopadzie br. wg. MRiRW), co równa się 1 760 zł, które potencjalnie uzyskamy ze sprzedaży prosiąt z opóźnieniem - jeżeli kolejna inseminacja będzie skuteczna.

Trzeba też pamiętać o towarzyszących kosztach pośrednich takich jak: szczepienia, amortyzacja i obsługa zwierząt. Gdy w grupie znajduje się kilka niskoprodukcyjnych loch to rachunek kosztów prowadzenia rozrodu stada szybko rośnie.

Dlatego tym bardziej warto prowadzić szczegółowe zapiski wyników produkcyjnych loch. Obserwować podejrzane sztuki, którym zdarzyła się powtórka rui.

W sprawdzeniu skuteczności przeprowadzonej inseminacji pomocny okazuje się aparat USG. Badanie ultrasonograficzne możemy przeprowadzić już w 28 dniu po zapłodnieniu. Jeśli locha nie została zapłodniona, nie przegapimy kolejnej rui. W ten sposób można zmniejszyć liczbę bezproduktywnych dni nawet o 12-14 dni na jeden miot. Jeżeli nie dysponujemy ultrasonografem, to skuteczny będzie knur szukarek. Dlatego do „wątpliwej" lochy należy doprowadzić ok. 21 dni po zapłodnieniu knura. Jeżeli nie doszło do zapłodnienia, to objawy kolejnej rui będą wyraźne.

Podobał się artykuł? Podziel się!