Czynniki składające się na warunki mikroklimatyczne w chlewni to: temperatura powietrza, opary gazów, poziom zapylenia, zawartość mikroorganizmów w powietrzu, wilgotność, warunki świetlne, prędkość ruchu powietrza.

Zbyt wysoka i zbyt niska temperatura w chlewni jest równie niekorzystna. Przy zbyt niskiej temperaturze pobór paszy jest duży jednak energia jest zużywana w większości na ogrzanie organizmu więc ekonomika produkcji również spada.

Istotną sprawą jest osiągnięcie temperatury tzw. komfortu cieplnego kiedy to organizm zwierzęcia czuje się najlepiej. Każda z grup wiekowych świń ma swoją strefę optymalnej temperatury, np. lochy luźne i prośne pomiędzy 20-26oC, karmiące 18 - 22oC, prosięta ssące do 21 dnia 25-30oC, a prosięta odsadzone po 28 dniu 22-28oC.

U prosiąt, które początkowo nie posiadają wykształconego mechanizmu termoregulacji, przy jednoczesnym słabym owłosieniu i niewielkich zapasach energii dochodzi do znacznego osłabienia, hipoglikemii czyli obniżenia poziomu cukru we krwi, hipotermii czyli wychłodzenia, śpiączki i padnięć.

Mniej drastyczne powikłania to brak apetytu, spadek przyrostów, czy odporności, infekcje. Od 20 do 30 proc. strat prosiąt w początkowym okresie powodowanych jest właśnie wychłodzeniem . U warchlaków które trochę lepiej znoszą niższe temperatury, długotrwałe utrzymywanie poniżej optymalnej powoduje niższe przyrosty, wyższe zużycie paszy i częstsze przeziębienia. Przy zbyt wysokiej temperaturze zwierzęta są niespokojne, mają przyspieszony oddech, dyszą.

W rozrodzie pojawiają się zaburzenia w owulacji, trudności w zapłodnieniu, ograniczenie żywotności komórek rozrodczych oraz obniżenie liczebności miotów.

Strefa komfortu cieplnego zależy od wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego organizmu. Im młodsze zwierzęta tym wyższa powinna być temperatura. Znaczenie ma system utrzymania, bo jeżeli zwierzęta są utrzymywane na rusztach to potrzebują wyższej temperatury niż te utrzymywane na ściółce. Ze względu na to że świnie nie pocą się, wentylują organizm poprzez zwiększenie częstotliwości oddechów dlatego w chlewni nie powinna być utrzymywana zbyt duża prędkość przepływu powietrza, im jest ona mniejsza tym lepiej dla świń.