Zawarte w ciele zwierząt nieorganiczne składniki mineralne stanowią około 3-5 proc. masy ciała. Spośród minerałów największy udział to wapń (około 50 proc.), natomiast drugim pod względem zawartości minerałem jest fosfor (około 25 proc.). Na pozostałe składniki mineralne przypada reszta, czyli 25 proc. W zależności od ilości, w jakiej występują w organizmie zwierząt, wyróżniamy:

  • makroelementy (wapń, fosfor, sód, chlor, potas, siarka, magnez),
  • mikroelementy (żelazo, miedź, mangan, cynk, kobalt, jod, selen)
  • pierwiastki śladowe (chrom, molibden, fluor, arsen, bor, ołów, lit, nikiel, krzem, wanad, cyna, glin).

Rola pierwiastków śladowych nie jest do końca poznana, ale wiadomo, że jeśli znajdują się w paszy w większej ilości, to mają działanie toksyczne. Dlatego ustanowione zostały przepisy, w których dla składników mineralnych, takich jak arsen, kadm, fluor, ołów, rtęć określone zostały maksymalne poziomy zawartości, jako substancji niepożądanych w paszach pełnoporcjowych, uzupełniających, mineralnych oraz materiałach paszowych (tab. 1).

Składniki mineralne stanowią grupę substancji niezbędnych do życia i funkcjonowania organizmów zwierząt. Pełnią funkcję strukturalną, gdyż stanowią materiał budulcowy organów i tkanek, jak np. wapń, fosfor i magnez, które wchodzą w skład kości. Pełnią także funkcję fizjologiczną, jak np. sód, potas, chlor, wapń, które występują w postaci elektrolitów w tkankach i płynach komórkowych, wpływając na ciśnienie osmotyczne oraz bilans kwasowo-zasadowy w organizmie. Składniki mineralne pełnią również istotną rolę w funkcjonowaniu różnych enzymów, hormonów i witamin.

U trzody chlewnej mają znaczenie w kształtowaniu układu odpornościowego.

Niedobór składników mineralnych powoduje w pierwszej kolejności obniżenie sprawności układu odpornościowego zwierząt, zmniejszenie tempa wzrostu, a w dalszej kolejności powstanie klinicznych symptomów niedoboru. Składniki mineralne są również odpowiedzialne za przebieg prawidłowego wzrostu i rozwoju.

Wielkość zapotrzebowania na składniki mineralne zależna jest od poziomu produkcji, rasy, wieku i kategorii zwierząt. Na podstawie badań określono, że współczesne wysokomięsne rasy świń, w okresie intensywnego odkładania tkanki mięsnej, zużywają prawie dwukrotnie więcej składników mineralnych, aniżeli świnie o małej mięsności. Stopień pokrycia zapotrzebowania na składniki mineralne zależny jest nie tylko od zawartości składników w paszy, ale również od ich przyswajalności.