W zeszły piątek nasza redakcja miała przyjemność gościć na kolejnej edycji konferencji z cyklu „Echa Kongresu”, która odbyła się w siedzibie Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Pawłowicach. Podczas spotkania przedstawiono najważniejsze tematy poruszone podczas sympozjum Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Zdrowiem Świń (ESPHM), które odbyło się na początku maja w Pradze. W konferencji tej udział wzięło ponad 1500 specjalistów chorób trzody chlewnej z całego świata. Podczas trzech dni trwania imprezy wygłoszono 50 referatów, oraz zaprezentowano blisko 350 prezentacji posterowych.

Majowa impreza odbyła się w cieniu tragicznego wypadku w którym zginął między innymi jadący na konferencję dr Robert Morrison z uniwersytetu w Minnesocie, znany i ceniony specjalista zajmujący się przede wszystkim analizą i interpretacją danych produkcyjnych i finansowych w chowie trzody chlewnej. W wypadku zginęły dwie inne osoby, a trzy zostały ciężko ranne. 

W trosce o drogi oddechowe

Pierwszą część spotkania zdominowała tematyka związana z chorobami układu oddechowego świń. Jako pierwszy głos zabrał dr Thorsten Pabst z Niemiec, który w swojej prelekcji omówił tematykę związaną z grypą świń oraz zespołem rozrodczo oddechowym (PRRS). Jak mówił dr Pabst, coraz częściej mamy do czynienia z brakiem typowych objawów grypy, w zamian za to pojawiają się przypadki przewlekłej postaci choroby. Nie dają one tak wyraźnych objawów, nie mniej jednak odbijają się na efektywności żywienia. Jako podstawę profilaktyki chorób układu oddechowego prelegent wymienił nie tylko szczepienia, ale także dbałość o warunki środowiska. Działania te mają znaczenie nie tylko w kontekście poprawy wyników produkcyjnych, ale również w kwestii ograniczenia zużycia antybiotyków. Nadużywanie tego rodzaju preparatów wskazywane jest często jako jedna z przyczyn lekooporności bakterii, i powstawanie groźnych dla życia ludzi szczepów drobnoustrojów.

Do poruszonej przez dra Pabsta tematyki nawiązała również jego rodaczka Silke Wacheck, która w czasie swojej prelekcji omówiła najważniejsze zasady diagnostyki zakażeń wirusem grypy . Jak wskazywała, wirus ten łatwo mutuje, wciąż powstają nowe podtypy, spośród których część może być groźna także dla ludzi. Jako skuteczną metodę diagnostyki tego rodzaju wirusa dr Wacheck wymieniła pobranie i analizę płynu oskrzelowo – płucnego.

Tematyki chorób układu oddechowego świń poświęcony był także wykład dr Palomy Suarez Ferreiro z Hiszpanii. W czasie swojej prezentacji prelegentka omówiła najnowsze doniesienia na temat profilaktyki chorób układu oddechowego świń. Poruszono między innymi tematykę nowych szczepionek przeciwko Mycoplasma hyopneumoniae, a także metody zwalczania pleuropneumonii świń (APP).