Charakterystycznym objawem choroby jest cisza w chlewni oraz zapach będący następstwem cuchnącej biegunki. Na początku zwierzęta mają zaparcia, a później biegunki. Z powodu choroby padają w ciągu 1-2 dni, mają wysoką gorączkę i są apatyczne. Na skórze pojawiają się ogniska martwicy (uszy, brzuch, pachwina). W okolicy oczu występują ropne wypływy.

Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej groźnej choroby świń, należy przestrzegać następujących zasad: nowo zakupione świnie należy poddać kwarantannie przez przynajmniej 4 tygodnie, nie wprowadzać do gospodarstwa zwierząt niewiadomego pochodzenia - bez świadectwa zdrowia, stosować w gospodarstwie procedury sanitarne - odkażanie bieżące, utrzymanie gospodarstwa w czystości, należy używać osobnego obuwia i odzieży ochronnej do obsługi zwierząt.

Posiadacz zwierząt, który zauważył objawy nasuwające podejrzenie choroby zakaźnej, jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia podejrzenia choroby (obowiązek ustawowy obwarowany sankcją karną). Zgłoszenie należy przekazać bezpośrednio do najbliższego i właściwego miejscowego dla
miejsca przebywania zwierząt powiatowego lekarza weterynarii albo za pośrednictwem lekarza weterynarii opiekującego się gospodarstwem lub właściwego miejscowo organu samorządu terytorialnego (wójta, burmistrza).

Po podjęciu podejrzenia choroby i dokonaniu zgłoszenia - do czasu przybycia urzędowego lekarza weterynarii posiadacz zwierząt zobowiązany jest do: izolacji i strzeżenia w gospodarstwie wszystkich przebywających tam zwierząt, nie wywożenia z gospodarstw pasz, odpadów oraz żywności, nie wywożenia z gospodarstwa materiału biologicznego (nasienia, komórek jajowych, zarodków), wyłożenia mat dezynfekujących przed wejściem do chlewni oraz wjazdem i wyjazdem z gospodarstwa.

Kraj, w którym choroba wystąpi, narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane upadkami świń, kosztami likwidacji ognisk choroby oraz wypłacanych odszkodowań, a także wstrzymaniem obrotu i eksportu trzody chlewnej, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń. Podobał się artykuł? Podziel się!