Pierwszy z tych okresów związany jest z przebiegiem samego porodu, adaptacją prosiąt do środowiska, w którym przebywają, oraz walką o pozycję w skutecznym pobieraniu pokarmu od matki. Czas ten charakteryzuje się jednocześnie najwyższymi stratami w odchowie prosiąt. Drugim krytycznym momentem w życiu prosiąt jest odsadzanie wymagające adaptacji zwierząt do nowej sytuacji, w której zostają pozbawione korzystnych składników zawartych w mleku matki. Decydujący wpływ na przyrosty masy ciała odsadzonych prosiąt ma ilość pobieranej paszy. Prosięta, które po odsadzeniu mają utrudnione warunki adaptacji do paszy stałej, a także te, które przebywają w złych warunkach środowiskowych, reagują brakiem przyrostów masy ciała.

OKRES PRZED ODSADZENIEM

Masa prosiąt w dniu urodzenia wywiera istotny wpływ na późniejszą masę w dniu odsadzenia. Dlatego niezmiernie ważne jest prawidłowe żywienie loch w okresie ciąży, dzięki któremu mamy szanse na uzyskanie wyrównanego miotu 11-12 prosiąt o średniej masie ciała 1,40-1,5 kg. Kolejnym ważnym elementem jest pobranie po urodzeniu odpowiedniej ilości siary. Prosięta pobierają przeciętnie od 200 do 500 ml siary. Ważne, aby następowało to jak najwcześniej, gdyż w miarę upływu kolejnych godzin od rozpoczęcia porodu nie tylko zmienia się skład siary, lecz także zmniejsza się zdolność absorbcji gotowych przeciwciał zawartych w siarze. Dużą role odgrywa pobieranie paszy stałej przez prosięta jeszcze przed odsadzeniem. Wprawdzie ilość pobieranej paszy do 28. dnia życia z reguły nie przekracza 400 g, to jednak ważniejsze jest samo przyuczenie prosiąt do wczesnego pobierania paszy stałej, którego zadaniem jest:

  • przygotowanie prosiąt do odsadzenia,
  • "trening" układu pokarmowego do pobierania i trawienia białka pochodzenia roślinnego,
  • zmniejszenie zmienności masy ciała spowodowanej pozycją przy wymieniu,
  • uzyskanie dobrego tempa wzrostu do odsadzenia,
  • umożliwienie wczesnego odsadzenia lochy,
  • zmniejszenie wieku w dniu uboju.