- Jak Pan ocenia szanse producentów świń na dalszy rozwój i funkcjonowanie na rynku w sytuacji utrzymywania się długotrwale niskich cen żywca i zagrożenia ASF?

Jacek Jagiełłowicz: Od kilkunastu lat notujemy systematyczny spadek pogłowia trzody chlewnej w Polsce, przy jednoczesnym wzroście produkcji wśród europejskich liderów – Hiszpanii, Niemiec ale także Rosji czy Chin. Niestety część polskich rolników nie jest w stanie sprostać wyzwaniom jakie stawia rynek trzody chlewnej. Wysokie koszty, niewystarczająca skala produkcji, brak środków na modernizację chlewni niespełniających minimalnych wymagań utrzymania zwierząt  skutkuje rezygnacją wielu hodowców z tej aktywności rolniczej. Pozostają najmocniejsi – osiągający wysokie wskaźniki produkcyjne przy niskich kosztach wytworzenia. ASF jest oczywiście bardzo dużym zagrożeniem dla całego przemysłu rolnego i gospodarki kraju. Paradoksem jest sytuacja w której najwięcej mogą stracić najlepiej uświadomieni,  przygotowani i zabezpieczeni przed wirusem. Tylko bardzo zdecydowane, bezkompromisowe działania Państwa mogą pomóc w ograniczeniu skali zarażeń stad trzody. Przykład krajów, które zmagały się z wirusem ASF pokazuje, że można skutecznie z nim walczyć.

 - Jaka skala produkcji w gospodarstwach może pozwolić na opłacalne utrzymanie się w branży - przy produkcji tucznika, czy można jeszcze mówić o opłacalnej produkcji świń?

J.J. : Aktualnie opłacalność jest na minimalnym poziomie. Jeszcze 3-4 kwartały temu opłacalność produkcji trzody chlewnej była na wysokim, zadowalającym poziomie. To już tradycja i zarazem cecha charakterystyczna naszej branży. Zarabiamy przez pół roku aby w kolejnym kwartale nie zarabiać w ogóle lub dokładać do każdego sprzedanego tucznika. Ponieważ nie mamy wpływu na cenę warchlaków i tuczników musimy skupić się na kosztach produkcji. A te są różne i zależą od wielu czynników. Stąd też trudno jednoznacznie określić skalę produkcji gwarantującą opłacalność. Poza tym co znaczy opłacalność? Czy nasz zysk pozwala tylko na przeżycie? Czy myślimy o godziwym zysku, dzięki któremu będziemy mogli modernizować, rozwijać produkcję.  Analizując marże ostatnich kilku lat wydaje się, że minimalna skala dla tuczu to ponad 1000 szt. sprzedanych w roku.