W ciągu ostatnich lat zaczęto zwracać uwagę na substancje naturalne, lub jak najbardziej do naturalnych zbliżone. Zakaz stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu oraz wszelkie próby ograniczania stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt, powodują, iż z chęcią spoglądamy w stronę natury. Bakterie probiotyczne (pro=za, bios=życie) stanowiły przedmiot zainteresowania już w starożytności.

Badania jednak nad tym tematem na szerszą skalę rozpoczęły się na początku 20 wieku. Wykazano, że spożywanie jogurtów i kefirów ma pozytywny wpływ na mikroflorę jelit, a co za tym idzie na zdrowotność organizmu. Na dziś wiedza jest oczywiście zdecydowanie głębsza. Według definicji, probiotyki to żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach, działają pozytywnie na organizm. Probioza natomiast to zwiększenie populacji drobnoustrojów korzystnych dla gospodarza, która ma na celu zahamowanie rozwoju drobnoustrojów patogennych. I do tego właściwie sprowadzać się będą nasze zabiegi z probiotykami. Do produkcji probiotyków, oprócz standardowo wymienianych bakterii probiotycznych, używa się również niektórych gatunków drożdży lub pleśni. Niejednokrotnie preparaty probiotyczne "wzmacniane są" dodatkiem witamin czy też "polepszaczy" smaku i zapachu (wyciągi ziołowe), tak aby zwierzęta chętnie je pobierały.

ZASIEDLENIE

Kolonizacja środowiska wewnętrznego przez "dobroczynną" mikroflorę polega na doustnym podaniu preparatów probiotycznych. Naukowcy podają, iż prawidłowe zasiedlenie przebiega, gdy dawka terapeutyczna wynosi minimum 109 CFU (ilość mikroorganizmów). Zasiedlając w ten sposób przewód pokarmowy, uniemożliwiamy nadmierny rozwój flory patogennej - co nosi nazwę "konkurencyjnego wykluczania". Dzięki temu osiągamy lepszy poziom trawienia oraz optymalne wykorzystanie paszy. W praktyce oznacza to poprawę wskaźnika konwersji paszy i co za tym idzie poprawę przyrostów masy ciała.

Zwierzęta szybciej rosną, wykorzystując mniej paszy, lepiej przyswajają witaminy, mikroelementy i substancje odżywcze.

Poprawia się zdrowotność zwierząt, zwiększa się odporność na niekorzystne, czy zmienne warunki środowiskowe, oraz, co nie pozostaje bez znaczenia - skraca się okres rekonwalescencji po chorobach. Uważa się za niezwykle korzystne stosowanie preparatów probiotycznych po zastosowanych kuracjach antybiotycznych, w celu prawidłowego zasiedlenia jelit.