W myśl obecnie obowiązującego w Unii Europejskiej prawa minimalny okres przebywania prosiąt wraz z lochą wynosi 28 dni. W zdecydowanej większości gospodarstw po upływie tego czasu następuje odsadzenie prosiąt od lochy. Młode są wówczas łączone na odchowalni w grupy, a lochy przemieszczane na sektor krycia. Działanie takie ma swoje uzasadnienie ekonomiczne: po okresie czterotygodniowej laktacji maciory znajdują się z reguły w dobrej kondycji, co umożliwia ich ponowne pokrycie już w kilka dni po odsadzeniu.

Niestety tak wczesny termin odsadzenia prosiąt nie jest już tak korzystny dla prosiąt. Czwarty tydzień życia jest dla młodych zwierząt newralgicznym okresem. W tym czasie zanika już ochrona bierna (nabyta wraz z przeciwciałami matki), a działanie własnego układu immunologicznego wciąż nie jest wtedy wystarczające. Niska odporność zwierząt skutkuje częstym występowaniem infekcji przewodu pokarmowego, które prowadzą do spadku tempa wzrostu (również w późniejszych okresach życia), nierzadko kończą się także śmiercią zwierząt.

Zaburzenia zdrowotne w okresie odsadzeniowym wzmagane są dodatkowo przez szereg czynników stresogennych, na które narażone są prosięta. Brak matki, zmiana otoczenia, łączenie miotów, zmiana paszy czy niewłaściwe warunki środowiskowe dodatkowo obniżają odporność zwierząt, co przekłada się na pogorszenie ich kondycji zdrowotnej.

CIEPŁA, SUCHA ODCHOWALNIA

Oczywiście niektórych z omówionych czynników stresogennych nie sposób wyeliminować. Odsadzenie zawsze będzie wiązało się z brakiem matki. Dawniej postulowano, by przez kilka dni od odłączenia lochy prosięta pozostawić w porodówce, tak by nie kumulować stresów. Ze względów organizacyjnych jest to jednak obecnie niemożliwe i zazwyczaj w dniu odsadzenia maciory prosięta są przepędzane do odchowalni i łączone w większe grupy.

Sukces odsadzenia w dużej mierze zależy od warunków środowiskowych, jakie panują w pomieszczeniu dla prosiąt odsadzonych. Niska temperatura, zbyt wysoka (ale też zbyt niska) wilgotność powietrza i przeciągi to czynniki, które z całą pewnością doprowadzą do wystąpienia problemów zdrowotnych w naszym stadzie. Zwierzętom należy zapewnić zatem optymalne warunki egzystencji: w pierwszym tygodniu po odsadzeniu temperatura powietrza w odchowalni powinna oscylować w granicach 28ºC, w późniejszym okresie należy ją stopniowo zmniejszać. Optymalna dla prosiąt wilgotność powietrza wynosi około 60 proc. Wyższa wilgotność pogarsza dobrostan zwierząt, zbyt suche powietrze może z kolei prowadzić do wysuszenia dróg oddechowych zwierząt i ich większej podatności na infekcje.