Można powiedzieć, że ostatnia możliwość uzyskania takiej pomocy nie była wykorzystana przez rolników. Wówczas wnioski należało składać do 10 listopada br. w powiatowych oddziałach ARiMR. Jedynie 17 wniosków wpłynęło w tamtym czasie do powiatowych oddziałów Agencji - opiewających w sumie na kwotę 42.775,48 zł. Dlatego jeszcze przed zakończeniem tego roku nabór został ponowiony.

Jak tłumaczyła na ostatniej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bożena Jelska-Jaroś hodowczyni świń ze strefy czerwonej jednym z problemów, który blokował rolników przy złożeniu wniosków był średni poziom świń utrzymywanych w ciągu roku, równy w gospodarstwie nie mniej niż 50 szt. Dodatkowo do poniesionych kosztów nie kwalifikowały się faktur za materiały zakupione przed przystąpieniem do programu bioasekuracji, a przecież były to również działania, które przygotowywały gospodarstwo do spełnienia wymogów stawianych gospodarstwom biorących udział w programie. Oprócz tego hodowcy w trakcie swoich wypowiedzi na komisji zwracali uwagę na to, że takie koszty powinny być refundowane do momentu zakończenia programu w 2018 r., a nie tylko na początkowym etapie jego rozpoczęcia.

Tym razem, ponowiony nabór wniosków jest przeprowadzany od 10 grudnia do dzisiaj, czyli 14 grudnia br. Jak wyjaśnia ARiMR – tak krótki termin przyjmowania wniosków wynika z dwóch przyczyn. Po pierwsze ARiMR mogła rozpocząć nabór wniosków o takie wsparcie dzień po publikacji w Dzienniku Ustaw znowelizowanego  rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego zakres i sposób realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a nastąpiło to 9 grudnia. Po drugie zaś Agencja chce jak najszybciej wypłacić poszkodowanym pomoc finansową, a całą operację zakończyć do 31 grudnia 2015 r.

Tym razem nabór umożliwienia uzyskania pomocy wszystkim producentom rolnym, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, w których były w 2015 r. utrzymywane zwierzęta gospodarskie z gatunku świnia domowa bez względu na ich liczbę.

Pomocy polega na refundacji do 50 proc. wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych; powyższa pomoc jest udzielana w formie pomocy de minimis w rolnictwie co oznaczana, że jej wysokość nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro dla producenta rolnego.

Rolnicy mogą składać wnioski o pomoc w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!