Obowiązek dokonywania corocznego spisu pogłowia zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie dotyczy posiadaczy bydła, małych przeżuwaczy (owiec i kóz), a także trzody chlewnej. W stosownych formularzach (które dostępne są w biurach powiatowych ARiMR, a także na stronie internetowej Agencji) wpisać należy łączną ilość utrzymywanych zwierząt, a w przypadku posiadaczy bydła, owiec lub kóz, także numery identyfikacyjne wszystkich zwierząt. Co ważne, dla każdego gatunku należy wypełnić osobny formularz. Spis powinien być dokonany nie później niż 31 grudnia (najbliższa niedziela).

Rolnicy zobowiązani są dostarczyć sporządzony spis zwierząt do biura powiatowego ARiMR nie później niż w terminie 7 dni  od jego wykonania. Dokumenty można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!