Myśląc o właściwym mikroklimacie chlewni jako pierwsze nasuwają się zazwyczaj skojarzenia na temat  zachowania odpowiedniej temperatury, wilgotności powietrza, czy koncentracji odorów. Pamiętajmy jednak, że oprócz wyżej wymienionych czynników także odpowiednie oświetlenie pomieszczeń jest bardzo ważnym czynnikiem mikroklimatycznym wpływającym zarówno na dobrostan utrzymywanych przez nas zwierząt, jak i osiągane wyniki produkcyjne. Odpowiednie oświetlenie pomieszczeń pełni ważną rolę w chowie wszystkich grup trzody, jednak szczególnie istotne jest w pomieszczeniach dla loch. Zbyt krótki czas trwania dnia świetlnego lub niewystarczające natężenie światła może pogorszyć wyniki rozrodu. Niedobór światła prowadzi do rozregulowania cyklu płciowego, co skutkuje zaburzeniami wystąpienia rui i pogorszeniem skuteczności krycia. Dodatkowo w ciemnych pomieszczeniach z większą dozą prawdopodobieństwa może dojść do przypadków przygniecenia prosiąt przez lochę. W przypadku pomieszczeń dla warchlaków i tuczników niedostateczne oświetlenie może zmniejszać pobranie paszy co bezpośrednio przekłada się na wyniki tuczu. Naturalne oświetlenie jest niezbędne do syntezy witaminy D3 w organizmie zwierzęcym, co ważne jest szczególnie u zwierząt młodych. Witamina ta odpowiada bowiem za prawidłową mineralizację kośćca, a co za tym idzie nadaje mu wytrzymałość mechaniczną. Światło słoneczne stymuluje także rozwój organizmu młodych zwierząt. Prawidłowe oświetlenie jest także niezbędne do prawidłowej pracy obsługi. W zbyt ciemnych pomieszczeniach utrudniona – a niekiedy niemożliwa jest obserwacja zwierząt, co może powodować zbyt późne rozpoznanie stanów chorobowych w stadzie.

O ile kategorycznie zabronione jest przetrzymywanie zwierząt w stałej ciemności, nie należy również utrzymywać świń w  obiektach stale oświetlonych. Zbyt długi czas oświetlania, lub zbyt wysokie natężenie światła sprzyja przypadkom agresji wśród zwierząt.

W myśl obecnych przepisów świnie muszą przebywać w pomieszczeniach oświetlonych minimum 8 godzin na dobę, a natężenie światła musi być wyższe niż 40 luksów. Można wykorzystać zarówno światło słoneczne, jak i sztuczne, pamiętać należy jednak o przestrzeganiu podstawowych zasad.