Straty ekonomiczne wywoływane np. przez glistę świńską (Ascaris suum) mogą być ogromne, głównie przez wyniszczającą dla organizmu zwierzęcia wędrówkę larw. Szacuje się, że eliminacja tego pasożyta ze stad świń zwiększyłaby rentowność gospodarstw o ponad 50 proc. W przypadku inwazji glist dzienne przyrosty masy ciała świń są średnio o 80 g mniejsze, a zużycie paszy na 1kg przyrostu m.c. o 230 g większe. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że choroby pasożytnicze trzody chlewnej powodują nie tylko straty ekonomiczne ale mogą być również niebezpieczne dla zdrowia i życia człowieka.

Badania naukowe wskazują na ścisłą zależność między występowaniem pasożytów żołądkowo – jelitowych u świń a warunkami produkcyjnymi panującymi w badanych chlewniach.

Stwierdzono, że częstotliwość inwazji pasożytniczych była znacznie większa (nawet o 100 proc.) u świń utrzymywanych ekstensywnie w chlewniach ściółkowych, w porównaniu do zwierząt utrzymywanych w chlewniach bezściółkowych. W tej grupie stopień ekstensywności inwazji był znacznie niższy i wynosił zaledwie 20 procent.

W grupie gospodarstw utrzymujących i produkujących świnie ekstensywnie, na płytkiej lub głębokiej ściółce częściej notowano inwazje wielogatunkowe.

Podczas walki z pasożytami nie obędzie się bez dokładnej diagnozy. Bywa, że akcje odrobaczania przeprowadza się sporadycznie, głównie wtedy gdy pojawiają się objawy choroby. Podejmowane są wówczas próby ustalenia przyczyny zachorowania oraz wyboru preparatów, które podane świniom zlikwidują schorzenie. Nie zawsze towarzyszy temu właściwe i pełne postępowanie diagnostyczne, które (w przypadku inwazji pasożytniczych) polega na pobraniu kału od zwierząt a następnie dostarczeniu go do lecznicy weterynaryjnej.

Większość przychodni weterynaryjnych prowadzi diagnostykę laboratoryjną, koszt pojedynczego badania ogólnego kału wynosi ok. 15zł. Należy pamiętać by kał do badań był świeży (1-3 dniowy), w razie potrzeby uprzednio przechowywany w lodówce. Podawanie preparatów odrobaczających bez przeprowadzenia diagnostyki może prowadzić do powstania zjawiska lekooporności pasożytów. Podobał się artykuł? Podziel się!