Infekcje pasożytnicze bardzo rzadko prowadzą do śmierci żywiciela, a jeżeli zgon już nastąpi, na ogół jest wynikiem długotrwałego i wyniszczającego działania znacznej populacji parazytów. Znacznie częściej dochodzi do utajonego działania pasożytów. Brak jest wówczas widocznych objawów infekcji, pogorszeniu ulegają natomiast wyniki produkcyjne. Podstawowym i najbardziej szkodliwym działaniem pasożytów jest "okradanie" zwierząt z substancji pokarmowych. W szczególności dotyczy to robaków występujących w układzie trawiennym, odżywiających się substancjami odżywczymi, zawartymi w jego treści. Zaburzenia, wynikające z występowania "nieproszonych gości", mogą również być powodem mechanicznego uszkadzania tkanek i narządów, a także wydzielania przez pasożyty toksycznych produktów przemiany materii. Uszkodzenia skóry, wynikające z bytowania pasożytów na jej powierzchni, są często "bramą" dla drobnoustrojów chorobotwórczych, wywołujących zakażenia. Skutki infekcji pasożytniczych, choć często lekceważone, są niestety bardzo poważne. Intensywny rozrost populacji parazytów w organizmie świni prowadzi do spadku wykorzystania paszy, zaburzeń apetytu i ograniczenia przyrostów. Pasożyty wywoływać mogą także biegunki, wymioty i inne zaburzenia pracy układu trawiennego. Prowadzi to do spadku wyników produkcyjnych, a także pogorszenia stanu zdrowia zwierząt. Występowanie pasożytów może również prowadzić do zaburzeń płodności, takich jak problemy z zapłodnieniem czy występowanie mniejszych, słabszych miotów.

Niektóre gatunki pasożytów mogą także stanowić zagrożenie dla ludzi, zarówno pracowników ferm, jak i konsumentów produktów pochodzenia zwierzęcego. Dlatego tak ważna jest profilaktyka i zwalczanie występowania pasożytów.

Jak wiadomo, pasożyty dzielą się na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne. Te pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, bytują wewnątrz organizmu żywiciela - najczęściej w przewodzie pokarmowym, choć niektóre bytują również w drogach oddechowych, mięśniach czy mózgu. Pasożyty zewnętrzne żerują natomiast na powierzchni skóry żywiciela oraz w naturalnych otworach ciała zwierząt. W niniejszej publikacji przedstawione zostaną najważniejsze gatunki pasożytów zewnętrznych świń. Omówione zostaną również metody profilaktyki i zwalczania najgroźniejszych z nich.