Proces ekstruzji, polega na „przeciśnięciu” nasion zbóż, lub roślin strączkowych, przez specjalną prasę. Przy jej wylocie, znajduje się matryca, o niewielkich otworach. W skutek działania ekstrudera, surowiec poddany zostaje działaniu wysokiego ciśnienia (>20 MPA) i temperatury (>100ºC). Na skutek działania wymienionych czynników, wewnątrz ziaren, zachodzą wyraźne zmiany biochemiczne. Dochodzi do rozerwania wiązań, tworzących II, III i IV rzędową strukturę białek, a także do żelatynizacji skrobi. W skutek tego, zarówno białka, węglowodany jak i tłuszcze, cechują się lepszą dostępnością dla zwierząt. Poddanie surowca procesowi ekstruzji, zwiększa także strawność włókna i ogranicza jego działanie antyodżywcze.

Zalet ekstruzji jest jednak znacznie więcej. Poddanie surowca działaniu wysokiej temperatury ogranicza działanie wielu związków antyżywieniowych, takich jak inhibitory proteaz, lektyny, czy taniny. W skutek tego, możliwy jest wyższy udział niektórych surowców paszowych w składzie mieszanek. Ekstruzja ogranicza również aktywność niektórych enzymów, przez co, pasze cechuje większa trwałość. Nie należy jednak zapominać, że wysoka temperatura hamuje również działanie enzymów, pożądanych w żywieniu zwierząt, takich jak endogenna fitaza.

Równie ważną zaletą ekstruzji, jest zniszczenie większości mikroorganizmów (zarówno grzybów, jak i bakterii), obecnych w surowcach paszowych. Nie tylko wydłuża to termin przydatności do skarmiania. Zapobiega również występowanie niektórych chorób (salmonelloza), oraz ogranicza ryzyko skażenia surowca mykotoksynami.

Nie można także zapomnieć, o korzystnym wpływie, jaki ekstruzja wywiera, na smakowitość paszy. W trakcie żelatynizacji, skrobia rozkłada się na prostsze, słodsze związki, chętniej spożywane przez zwierzęta. Działanie wysokiej temperatury, usuwa również nieprzyjemny smak niektórych surowców (soja, bobik), niekorzystnie wpływający na pobieranie paszy przez zwierzęta..

Jakie są, zatem wady ekstruzji? W zasadzie proces ten ma jedną – za to ważną - słabą stronę: wysokie koszty. Zakup ekstrudera wiąże się z wydatkami rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych. To jednak nie koniec kosztów. Ekstruzja pochłania, bowiem znaczne ilości energii elektrycznej, co wpływa na wzrost kosztów produkcji paszy. Dlatego zasadna wydaje się ekstruzja wyłącznie surowców  o wysokiej zawartości związków antyżywieniowych, takich jak nasiona roślin strączkowych. Ekstruzja zbóż, zasadna jest jedynie w przypadku mieszanek treściwych dla zwierząt młodych.

Jak już wspomniano, zakup ekstrudera jest dość poważną inwestycją. Jednak w przypadku większych gospodarstw, produkujących znaczne ilości paszy, warto się nad tym zastanowić. Stosowanie pasz ekstrudowanych będzie bowiem owocowało lepszym wykorzystaniem i strawnością paszy a co za tym idzie, szybszym wzrostem zwierząt. 

Podobał się artykuł? Podziel się!