W badaniach brano pod uwagę producentów świń, którzy uzyskują średnio  80 proc. swoich dochodów z produkcji zwierząt. Ci zostali podzieleni na dwie grupy – rolnicy z pierwszej grupy kupowali wszystkie pasze, a ich gospodarstwa liczyły średnio 59 ha. Z kolei reprezentaci drugiej grupy mieli gospodarstwa powyżej 100 ha i 38 proc. produkowali we własnym zakresie.

Wyniki analiz przedstawiały się następująco: W pierwszej grupie koszty produkcji ogółem wynosiły 124,42 euro/100 kg tuszy wieprzowej, a w drugiej - 118,99/100 kg. Produkcja własnych pasz pozwalała więc zmniejszyć koszty o 5,43 euro/100 kg. Jednocześnie przy kupnie całej paszy jej koszt wynosił 75,91 euro/100 kg, a przy częściowej produkcji własnych pasz - 74,03 euro/100 kg.

Koszty przygotowania pasz ujęte w kosztach strukturalnych, które przy kupnie pasz wynosiły 33,20 euro/100kg i były wyższe niż przy produkcji własnej paszy o 2,67 euro/100kg. Stopa amortyzacji była nieznacznie niższa przy kupnie wszystkich pasz i wynios,ła 1,88 euro/100kg. Podobał się artykuł? Podziel się!