Bez względu na to, jak przebiegał poród i od jakiej lochy pochodzi miot, musimy pamiętać, że od momentu przyjścia prosiąt na świat dużo zależy od osób opiekujących się porodówką.

Bardziej lub mniej sprzyjające warunki otoczenia oraz uważność osób zajmujących się prosiętami mogą przyczynić się do ograniczenia upadków zaraz po urodzeniu.

Tak naprawdę wydaje się, że wymagania prosiąt w tym okresie są niewielkie, bo wystarczyłoby ciepłe legowisko i dostępność odpowiedniej ilości pokarmu. Jednak warto przypomnieć, że to właśnie w ciągu pierwszych 48 h życia upadki młodych są największe i mogą sięgać nawet 50 proc. Jeżeli zostawimy w tyle wszystkie czynniki zakaźne powodujące infekcje i choroby, zostają nam elementy, na które sami mamy wpływ. Dlatego warto przeanalizować zagrożenia, z którymi muszą zmierzyć się oseski w pierwszych godzinach życia. Są to głównie temperatura otoczenia, dostępność pokarmu i konstrukcja kojca porodowego.

To one w pierwszych chwilach będą sprzyjać lub zagrażać przeżyciu prosiąt.

Wpływ środowiska

Warunki w chlewniach macior w skali kraju są często zróżnicowane.

Oczywiście każdy z nas dba, aby zapewnić odpowiednią temperaturę dla prosiąt w momencie porodu. Warto pamiętać, że to, co najlepsze dla lochy, nie zawsze jest jednak korzystne dla prosiąt i odwrotnie.

Potrzeby względem panującej temperatury na porodówce są odmienne.

Można powiedzieć, że lochy najlepiej czują się w temperaturze otoczenia 18-21oC. Z kolei prosięta rodzą się małe, mokre, bez sierści i praktycznie bez tkanki podskórnej, mając ograniczone zdolności termoregulacyjne. Zimne otoczenie, czasami z przeciągami, to najszybsza droga do tego, aby w pierwszej dobie prosię pozbyło się wszystkich zapasów energii, jakie posiada jego organizm. W efekcie traci jakąkolwiek siłę do tego, aby pobrać pokarm, a jego aktywność ruchowa spada. Jest to prosta droga do tego, aby młode padło po prostu z głodu. Temperatura ciała przychodzącego na świat noworodka wynosi około 40oC. Dlatego też nie można bagatelizować osuszania przez nas prosiąt po porodzie. Wytarcie do sucha zapewnia duży komfort i ogranicza straty energii.