Kolejne przypadki afrykańskiego pomoru świń i jednoczesne zwiększenie zasięgu występowania choroby na terenie naszego kraju, nie pozostawiają wątpliwości, że walka z chorobą powinna wejść na wyższy poziom.

- Głównym założeniem walki z chorobą powinno być wprowadzenie działań wyprzedzających chorobę, które skutecznie zatrzymają jej szerzenie się. Dlatego wdrożenie podstawowych zasad bioasekuracji na terenie całego kraju to konieczność – tłumaczy w rozmowie profesor.  

Chodzi tu o zwykłą prewencję, która zawsze mniej kosztuje niż późniejsze zwalczanie ogniska choroby, a także jest w stanie wyeliminować pojawianie się nowych ognisk choroby. Profesor Zygmunt Pejsak podkreśla, że rolników musi być stać na wprowadzenie tych praktyk w swoich gospodarstwach. W jego opinii są to podstawowe wymagania, o których rolnicy powinni wiedzieć, a także ich przestrzegać.

– Rzetelnie wprowadzone w gospodarstwie zasady bioasekuracji gwarantują w 99,9 proc. zabezpieczenie fermy przed wniknięciem choroby i nie chodzi tu tylko o ASF. Pamiętajmy, że współczesna produkcja zmaga się dzisiaj z wieloma jednostkami chorobowymi, a to właśnie solidne przestrzeganie zasad bioasekuracji może  przynieść wymierne korzyści dla stada, większe niż np. szczepienia  – wyjaśnia prof. Zygmunt Pejsak.

W opinii profesora, na pewno dla rolników, którzy utrzymują np. 2-3 świnie, mogą być obciążeniem, gdyż nie posiadają zazwyczaj odpowiedniego zaplecza do produkcji trzody, jak chociażby dobrze zabezpieczone budynki. Jednak dla pozostałych producentów, którzy myślą poważnie o chowie świń, wprowadzane zasady powinny być codziennie przestrzegane i stanowią niewielki ułamek w kosztach produkcji.

Tak naprawdę, w sporej części gospodarstw wspominane zasady bioasekuracji od dawna są już przestrzegane i stanowią jeden z elementów dobrych praktyk produkcyjnych.

Przypomnijmy, że projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, mówi o nakazach dotyczących m.in.: potrzeby odizolowania zwierząt gospodarskich od zwierząt domowych oraz dzikich, w tym zabezpieczeniu świń utrzymywanych w gospodarstwie w systemie otwartym, przestrzegania higieny i czystości na fermie (zmian ubrań, mycia rąk, czyszczenia narzędzi), zabezpieczenia paszy, czy ograniczenia dostępu do świń osobom trzecim.

Podobał się artykuł? Podziel się!