W kontroli uczestniczyli: Wojewódzki Inspektor ds. pasz z WIW Bydgoszcz, 3 funkcjonariuszy Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz 4 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Golubiu-Dobrzyniu.

W trakcie kontroli stwierdzono w zakładzie obecność urządzeń, które nie były uwzględnione w planie technologicznym zakładu.

Zaistniało podejrzenie, że urządzenia te były wykorzystywane do nielegalnej produkcji mączek mięsno-kostnych.

Znaleziona w instalacjach substancja przypominała wyglądem mączkę mięsno-kostną. Pobrano próbki do badań laboratoryjnych w kierunku wykrywania przetworzonego białka pochodzenia zwierzęcego. Badania potwierdziły obecność mączki mięsno – kostnej.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Golubiu – Dobrzyniu, w drodze decyzji administracyjnej z dnia 5 czerwca 2013 r. nakazał unieruchomienie zakładu. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Obecnie w obiekcie nie jest prowadzona żadna działalność polegająca na przetwarzaniu ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Kwestia ta jest monitorowana przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Golubiu – Dobrzyniu.

Sprawa nielegalnej produkcji mączek została przekazana do organów ścigania. W chwili obecnej trwa dochodzenie prowadzone przez Policję i Prokuraturę.

Całkowity zakaz stosowania mączek mięsno – kostnych w żywieniu zwierząt gospodarskich wprowadzono w Polsce dnia 1 listopada 2003 r.

W 2004 roku wdrożono w Polsce Plan Urzędowej Kontroli Pasz oraz Urzędowy Monitoring Pasz. W ramach prowadzonego monitoringu pobieranych jest 8 tys. próbek pasz corocznie do badań w kierunku obecności niedozwolonych białek zwierzęcych.