Wizytówka gospodarstwa:

Miejscowość: Żdżarów, woj. mazowieckie

Budynki, utrzymanie, infrastruktura: Na terenie gospodarstwa znajdują się trzy budynki inwentarskie, które służą do produkcji trzody chlewnej. W pierwszym, jest jedna komora dla tuczników, a także oddzielne kojce dla dwóch knurów. Tuczniki są utrzymywane na rusztach, a knury na ściółce. Najnowszym budynkiem jest porodówka. W kojcach porodowych podłoga jest w połowie wybetonowana, a pozostałą część stanowią plastikowe ruszta. W ostatnim budynku znajduje się sektor tuczu, oraz sektor krycia i loch prośnych. W tej chlewni zwierzęta są utrzymywane na betonowych rusztach.

Lochy: pbz, wbp, wbp x pbz; knury wbp, pbz

Liczba loch stada podstawowego: 85-90 szt.

Pasze: W gospodarstwie wytwarza się pasze we własnym zakresie dla wszystkich grup technologicznych. Z zakupu pochodzą wyłącznie mieszanki typu prestarter dla prosiąt, a także mieszanki paszowe uzupełniające.
Status gospodarstwa: towarowe

Państwo Grabowscy prowadzą produkcję trzody chlewnej od ponad 10 lat. Zdarzały się momenty, że stado podstawowe loch liczyło ponad 100 sztuk. Jednak w obecnej chwili, przy dużej zmienności cen żywca wieprzowego nie decydują się na powiększanie stada. Tym bardziej że właściciel gospodarstwa nie jest zadowolony z obecnych wyników użytkowości rozpłodowej zwierząt w stadzie.

Zidentyfikować problemy

Aktualnie głównym celem pana Jacka jest podniesienie wydajności w zakresie produkcji tuczników w ciągu roku od jednej lochy. - Chciałbym, aby udawało się nam odsadzać 20 szt. wyrównanych i zdrowych prosiąt w przeliczeniu na jedną lochę na rok. Teraz nie jesteśmy w stanie osiągnąć takiego wyniku - tłumaczy pan Jacek.

Dlatego w poszukiwaniu problemu skupiliśmy się na ocenie stada loch. Składa się ono z loszek mieszańcowych pbz x wbp. Lochy zazwyczaj odchowują maksymalnie osiem miotów, później zostają wybrakowane. Producent doskonale zdaje sobie sprawę z konieczności przeprowadzania remontu stada podstawowego.

Loszki na matki są wybierane z własnego stada. W tym celu, aby nie dochodziło do spokrewnienia zwierząt podczas ich kojarzenia, producent na zmianę, rotacyjnie, wprowadza materiał męski, czyli knury pbz i wbp. Podjęte krzyżowania dają w efekcie loszki remontowe z różnym udziałem ras wbp i pbz.