Podczas gdy wyszukanie rui u zwierząt po odsadzeniu nie nastręcza zbyt wiele trudności, to stymulacja pierwszej rui u loszek oraz rejestracja kolejnych, to dla większości ferm nadal poważne wyzwanie. Loszki stanowią najbardziej wymagającą grupę wiekową, jeśli chodzi o zarządzanie, dlatego też to właśnie na nich należy skupić najwięcej uwagi.

STYMULACJA KNUREM LOSZEK I LOCH

Aby wywołać lub przyspieszyć wystąpienia u loszek hodowlanych pierwszej rui, należy stymulować je knurem. Stymulację dorosłym knurem można zacząć już od 150.- 160. dnia życia loszek. Istnieją dowody na to, iż loszki mogą być stymulowane z powodzeniem już od 120.-140. dnia życia. Jeżeli jest możliwość wyłapania zwierząt wcześnie wchodzących w ruję, to będzie to korzystne. W ten sposób uda się wyselekcjonować najlepsze zwierzęta do reprodukcji - najbardziej płodne, o najlepiej rozwiniętych układach: rozrodczym i hormonalnym.

Nie bez znaczenia jest również libido seksualne knura. Używanie knura o wysokim libido wywoływało ruję u loszek w wieku 164-179 dni, podczas gdy używanie knura o słabym libido indukowało ją u zwierząt w wieku 173-194 dni. Natomiast brak stymulacji knurem przesuwał wiek pierwszej rui na 194.-209. dzień życia loszek. Procent loszek wykazujących ruję do 20 dni od pierwszego kontaktu z knurem wynosił w przypadku loszek stymulowanych knurem o wysokim libido 59 proc., natomiast dla loszek stymulowanych knurem z niskim libido - tylko 19 proc.

Maciory, tj. zwierzęta starsze, wraz z pierworódkami stymuluje się knurem po odsadzeniu w celu wywołania i lepszej synchronizacji wystąpienia rui. Stymulację odsadki rozpoczyna się zwykle od niedzieli, czyli przy czwartkowym odsadzeniu prosiąt będzie to 4 dni po odsadzeniu.

ZASADY KRYCIA

Z chwilą wyłapania jakichkolwiek pierwszych objawów rujowych u loszek należy zwrócić szczególną uwagę na sposób rejestracji rui oraz przyjąć odpowiednią metodę trwałego oznakowania loszek. Na wielu fermach loszki z chwilą wejścia w pierwszą ruję są znakowane poprzez założenie im kolczyka fermowego z odpowiednim numerem. Odnotowanie rui u loszek na specjalnych kartach rejestracji pomoże zaplanować termin krycia danej loszki dostosowany do aktualnych potrzeb remontu stada. Innymi słowy: dzięki rejestrowaniu rui można być prawie pewnym terminu, kiedy loszka wejdzie w kolejne ruje i kiedy należy ją pokryć, aby znalazła się w odpowiedniej grupie produkcyjnej.