Jak informuje Główny Urząd Statystyczny na koniec lipca 2012 r. pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11580,7 tys. sztuk i było aż o 14,3 proc. mniejsze niż przed rokiem. Jednak w porównaniu z ostatnimi wynikami z końca marca 2012 r. było wyższe o 99,8 tys. sztuk, tj. o 0,9 proc.

W skali roku spadła liczebność wszystkich grup struktury stada świń, tj. prosiąt, warchlaków, tuczników oraz trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej z przeznaczeniem na chów.

Niestety stado loch ciągle maleje. Liczba loch na chów zmniejszyła się, w porównaniu z lipcem 2011 r., o 95,7 tys. sztuk (o 8,1 proc.) do poziomu 1081,6 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 29,6 tys. sztuk (o 4 proc.) do 710,2 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu marca 2012 r. liczba loch na chów spadła o 32,3 tys. sztuk (o 2,9 proc.), w tym liczba loch prośnych zmniejszyła się o 38,6 tys. sztuk, tj. o 5,1 proc.

W sektorze prywatnym, w lipcu 2012 r., pogłowie trzody chlewnej wynosiło 11510,5 tys. sztuk i spadło w ciągu roku o 1916 tys. sztuk (o 14,3 proc.), a w porównaniu ze stanem z końca marca 2012 r. zwiększyło się o 101,6 tys. sztuk, tj. o 0,9 proc. W gospodarstwach indywidualnych było 9505 tys. sztuk świń, tj. 82,1 proc. krajowego pogłowia trzody chlewnej. Roczny spadek liczebności stada świń w tej grupie gospodarstw wyniósł 1902,5 tys. sztuk (16,7 proc.), natomiast sezonowo, tj. w okresie od marca 2012 r., odnotowano wzrost pogłowia o 55,7 tys. sztuk, tj. o 0,6 proc.

Jak informuje GUS stan pogłowia trzody chlewnej w końcu lipca 2012 r. wskazuje na pogłębienie się trendu spadkowego w chowie świń notowanego już w I kwartale br. Aktualna sytuacja w chowie trzody chlewnej jest konsekwencją utrzymywania się od wielu miesięcy niekorzystnych uwarunkowań produkcyjno-rynkowych dla tego kierunku produkcji. Mimo sukcesywnego wzrostu w bieżącym roku cen żywca wieprzowego zarówno w skupie, jak i na targowiskach oraz przy umiarkowanie obniżających się w tym czasie cenach zbóż podstawowych, opłacalność produkcji żywca rzeźnego utrzymywała się nadal na niskim poziomie. Podobał się artykuł? Podziel się!