Już niewiele czasu zostało europejskim producentom trzody chlewnej, aby zmienić system utrzymania loch prośnych.

Rolnicy w całej Europie mieli czas od 2001 r. aby przygotować się do nowych przepisów a faktem jest, że nadal istnieje znaczna liczba gospodarstw, które nie będą w stanie przystosować się do nowych wymagań dobrostanu.

18 państw członkowskich UE będzie w stanie spełnić nowe wymogi  prawa wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 r., będą to: Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Niemcy, Węgry, Irlandia, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Holandia, Malta, Rumunia, Słowacja, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Podobał się artykuł? Podziel się!