Nowe przepisy nakładające na państwa członkowskie obowiązek wymiany kojców pojedynczych dla loch prośnych na grupowy system utrzymania wejdą w życie 1 stycznia 2013 roku.

John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej po raz kolejny wezwał państwa członkowskie do zastosowania się do nowych wymogów przed końcem roku. Dodał, że niedotrzymanie terminu podważyłoby wiarygodność oraz zakłóciłoby rynek wewnętrzny UE.

Dalli wezwał wszystkie kraje do bieżącej aktualizacji informacji na temat poziomu dostosowania się do tych przepisów, w celu monitorowania problemu potencjalnego spadku unijnej produkcji trzody chlewnej.

Kraje najbardziej zaawansowane w przygotowaniach do wdrożenia nowych przepisów to Włochy, Irlandia, Cypr oraz Belgia.

Podobał się artykuł? Podziel się!