Zgodnie z wcześniejszą decyzją Komitetu Zarządzającego wszyscy, którzy przez ostatnie dwanaście miesięcy prowadzili działalność w sektorze mięsnym i posiadają chłodnie będą mogli składać od 29 października br. wnioski o dopłaty do przechowywania półtusz wieprzowych, a także ich części przez okres od 3 do 5 miesięcy.

Przedstawiciel Polski stwierdził jednak, że biorąc pod uwagę skalę problemu, poza dopłatami do prywatnego przechowalnictwa oraz refundacjami do tusz i mięsa wieprzowego, które również należy wprowadzić, powinno rozważyć się wprowadzenie innych instrumentów, które mogłyby wesprzeć wspólnotowy rynek wieprzowiny i producentów żywca wieprzowego, przede wszystkim subsydiów eksportowych.
Wystąpienie delegacji polskiej spotkało się z dobrym przyjęciem krajów członkowskich. W dyskusji zabrało głos 17 delegacji, z czego 14 poparło wystąpienie Polski.

Komisarz ds. Rolnictwa Mariann Fischer Boel stwierdziła, że sytuacja na rynku wieprzowiny wymaga dalszych analiz. Zaznaczyła, że półtusze z zapasów przeznaczonych na eksport mogłyby być zwolnione już po dwóch miesiącach.

Przewodniczący polskiej delegacji podtrzymał także nasze stanowisko dotyczące definicji wina, którą objęte powinny być także wina owocowe. Stanowisko to poparło wiele krajów członkowskich. Sprawa będzie ostatecznie rozstrzygana na grudniowym posiedzeniu RM UE i powinna być rozwiązana zgodnie z polskim wnioskiem.

Źródło: MRiRW

Podobał się artykuł? Podziel się!