PARTNERZY PORTALU
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl
  • partner portalu farmer.pl

Pomoc po ASF

Pomoc po ASF

Producenci świń z obszarów objętych ograniczeniami z powodu wykrycia afrykańskiego pomoru świń u dzików mogą składać wnioski o pomoc.Pieniądze będą wypłacane do końca sierpnia. Jednak to nie uspokoiło nastrojów rolników, którzy ponieśli straty, a nie mieszkali w strefie objętej restrykcjami.

POMOC TYLKO W OBSZARACH Z RESTRYKCJAMI

Stawka pomocy została określona na poziomie 35,7 euro na 100 kg masy tuszy, przy czym wsparcie dla zwierząt o masie tuszy powyżej 100 kg nie może przekroczyć tej kwoty. Jeżeli tusza będzie ważyła 50-100 kg, to dopłata będzie zmniejszona.

Pomoc dotyczyć będzie producentów wieprzowiny z obszaru objętego restrykcjami z powodu wykrycia ASF u dzików w Polsce. Obszar ten zmienił się, zmieniły się też zasady pomocy w poszczególnych miejscowościach. Aby pomoc przysługiwała, restrykcje musiały obowiązywać na terenie chowu świń w dniu ich dostarczenia do ubojni.

Wnioski o udzielenie pomocy przyjmuje Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego właściwy ze względu na miejsce siedziby stada, z którego pochodzą świnie dostarczone do uboju, będące przedmiotem wniosku.

Polska jest uprawniona do przyznawania pomocy w odniesieniu do świń o masie powyżej50 kg oraz macior powyżej 160 kg. Wsparcie dotyczy zwierząt ubitych od 26 lutego 2014 r. do 25 maja 2014 r. będzie przyznawane do maksymalnie 20 tys. t wieprzowiny.

Pomoc finansowa przysługuje w odniesieniu do następujących kategorii świń:

1.lochy (kod CN 0103 92 11) - lochy o masie co najmniej 160 kg,
2.świnie (kod CN 0103 92 19) - pozostałe świnie żywe o masie 50 kg i więcej.

W przypadku, gdy rzeźnia nie ustala masy poubojowej (MPC) i na fakturach oraz specyfikacjach masa dostarczonych do uboju świń podana będzie w wadze żywej, w celu ustalenia masy tuszy, waga żywa zostanie przeliczona na masę tuszy (MPC) przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78. Natomiast w przypadku, gdy rzeźnia nie ustala masy poszczególnych sztuk świń wyrażonej w wadze żywej, w celu weryfikacji wymogów masa tuszy (MPC) zostanie przeliczona na masę wyrażoną w wadze żywej przy użyciu współczynnika wydajności rzeźnej wynoszącego 0,78.

Kwota pomocy zostanie przeliczona z euro na zł według kursu ustalonego przez EBC z ostatniego dnia kwietnia. Wnioski należy przesłać po dostawie świń do rzeźni, w terminie do 30 maja 2014 r., chyba że wcześniej zostanie osiągnięty maksymalny całkowity limit pomocy.

Wypłata należnej kwoty pomocy finansowej nastąpi w terminie do 21 dni od daty wydania decyzji o przyznaniu pomocy, jednak nie później niż do 31 sierpnia 2014 r., na rachunek wnioskodawcy wskazany we wniosku.

Połowa wydatków na tę pomoc (7,1 mln euro) będzie finansowana z budżetu UE, a połowa ze środków krajowych. Zdaniem ministra Sawickiego, pieniądze te nie zostaną w całości wykorzystane.

RESZTA KRAJU BEZ POMOCY

Takie zrekompensowanie strat powstałych na rynku trzody nie zadowala hodowców z całego kraju.

- Nie rozwiązaliśmy komitetu - mówi Michał Cieślak, przewodniczący Komitetu Protestacyjnego Rolników Producentów Wieprzowiny w woj. świętokrzyskim. - Cały czas nie jest wyjaśniona sprawa wsparcia dla tych hodowców, którzy poza strefą buforową sprzedali taniej tuczniki. Monitujemy w ministerstwie o pomoc dla nich, może też o przygotowanie jakichś działań wspierających w ramach nowego PROW. Straty rolników w całym kraju są dotkliwe. Standardowe gospodarstwo w woj. świętokrzyskim straciło ponad 30 tys. - o tyle mniej rolnik otrzymał za ok. 100 szt. tucznika. Ceny skupu spadły o ponad 2 zł za kg w całym kraju. Rolnicy sprzedawali trzodę przestraszeni, że być może wkrótce i za taką cenę nie będzie skupu. Rynek całe to zamieszanie wykorzystał, a resort tego nie zabezpieczył, chociaż ma instrumenty wystarczające do utrzymania ceny skupu, zapewnienia ciągłości jego prowadzenia czy do podjęcia negocjacji z zakładami, aby nie obniżały bez powodu cen poniżej kosztów produkcji. Z tego co wiem, tylko jeden zakład napiętnował pośredników, którzy oferowali rolnikom ceny niższe niż te, za które odstawiali świnie do zakładu mięsnego.

WĄTPLIWOŚCI WOKÓŁ ASF

Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystosowała do NIK wniosek o przeprowadzenie kontroli w zakresie skuteczności działań i procedur, podejmowanych w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce ASF.

Komisja zwraca się o zbadanie: skuteczności procedur i zabiegów podejmowanych w okresie ostatnich lat przez organy państwowe i samorządowe w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wystąpienia w Polsce afrykańskiego pomoru świń oraz sposobów ograniczania ewentualnych skutków w przypadku odnotowania tej jednostki chorobowej na terytorium kraju; oceny efektów działań podjętych w kraju i w Komisji Euroopejskiej przez stosowne organy i instytucje po stwierdzeniu wirusa ASF u dwóch padłych, w pobliżu granicy z Białorusią, dzików.

Natomiast były minister Stanisław Kalemba skierował do ABW prośbę o zbadanie, czy dziki zarażone ASF nie zostały podrzucone. Jak się dowiadujemy, prokuratura odmówiła jednak wszczęcia śledztwa w tej sprawie, nie dopatrując się udziału człowieka w przemieszczaniu się dzików.

Postanowienia nie zdecydował się zaskarżyć ani powiatowy lekarz weterynarii, ani obecny minister rolnictwa.

Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (0)

BRAK KOMENTARZY

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.80.183.100
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin serwisu

Zgłoś swoje propozycje zmian!


Dziękujemy za współpracę!